Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Fiets van de zaak en het aansprakelijkheidsrisico

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat de waarde van het privévoordeel van een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets (fiets van de zaak) forfaitair wordt berekend aan de hand van een bijtellingspercentage.

Indien werknemers de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer kunnen gebruiken, worden zij geacht deze fiets ook voor privédoeleinden te (kunnen) gebruiken en zijn de bijtellingsregels van toepassing. De bijtelling in verband met het privégebruik van de fiets van de zaak bedraagt 7%. De bijtelling wordt berekend op basis van de consumentenadviesprijs inclusief btw. Wanneer uw werknemers een eigen bijdrage betalen voor het privégebruik mag deze eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Aansprakelijkheid
De waarde van het privégebruik van deze verschillende soorten fietsen wordt op gelijke wijze vastgesteld. De verschillende soorten fietsen worden echter wel anders behandeld als het gaat om het afdekken van het aansprakelijkheidsrisico. De nieuwe fietsregeling is van toepassing op fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en bromfietsen die mede door menselijke spierkracht worden aangedreven en zijn uitgerust met een elektromotor.

Recent was in het nieuws dat een pizzeria failliet was verklaard nadat de eigenaar aansprakelijk was gesteld voor schade veroorzaakt met een elektrische fiets van de zaak. Eén van de pizzabezorgers reed tijdens een bezorgrit met zijn elektrische fiets van de zaak een voetganger aan. De eigenaar was in de veronderstelling dat de schade van de voetganger werd gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Hij kwam helaas bedrogen uit.

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is opgenomen dat er voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat het afsluiten van een WA-verzekering verplicht is voor de speed-pedelec. Deze WA-verzekeringsplicht geldt echter niet voor de elektrische fiets van de zaak.

Als de werknemer schade veroorzaakt met de elektrische fiets van de zaak tijdens privégebruik, wordt de schade gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). In de voornoemde situatie was schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik expliciet uitgesloten van de AVP-dekking. Dit gold ook voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Motorrijtuigen zijn over het algemeen uitgesloten van dekking, omdat schade veroorzaakt met een motorrijtuig doorgaans wordt gedekt door de verplicht gestelde WA-verzekering. Zoals hierboven toegelicht geldt de WA-verzekeringsplicht veelal niet voor elektrische fietsen.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u als werkgever elektrische fietsen ter beschikking stelt aan uw werknemers en de werknemers deze fietsen voor zakelijke ritten gebruiken, adviseren wij u om de polisvoorwaarden van de verschillende lopende verzekeringen nog eens goed tegen het licht te houden. Van belang is of de zakelijke ritten van de werknemer met de elektrische fiets van de zaak ook onder de dekking vallen. Verder is van belang wat op basis van de polisvoorwaarden wordt aangemerkt als een zakelijke rit. Fiscaal gezien wordt woon-werkverkeer als zakelijk aangemerkt. Het is de vraag wat er voor de van toepassingen zijnde verzekeringen hierover is bepaald. Een nadere inventarisatie van de lopende verzekeringen wijst uit of het afsluiten van een aparte fietsverzekering in uw situatie wenselijk is.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/fiets-van-de-zaak-en-het-aansprakelijkheidsrisico

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden