Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Fiets van de zaak?

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat 200 duizend extra forensen binnenkort hun auto laten staan en in de plaats daarvan op de fiets naar hun werk zullen gaan.

Om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te bevorderen gaat de staatssecretaris onder andere met grote landelijke werkgevers en het mkb in gesprek hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding van 19 cent per km die werknemers kunnen krijgen of het inzetten van de vergoeding voor een nieuwe fiets.

Ook wordt er extra geld uitgetrokken voor het bevorderen van het fietsgebruik in het woon-werk verkeer. Zo komt er 100 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations.

De inzet is om in deze kabinetsperiode het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden voor zoveel mogelijk projecten. Daarom wil de staatssecretaris dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering en dus wil zij maximaal 40 procent van de projectkosten bijdragen. Hierdoor verwacht Van Veldhoven dat in totaal 250 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de fiets.

Voor de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen bij stations wordt 74 miljoen euro uitgetrokken. Bij het stallen moet rekening gehouden worden met het steeds meer bijzondere formaat fietsen zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en bakfietsen. Voor de aanleg van routes trekt Van Veldhoven 26 miljoen euro uit. Met deze verdeling wordt in deze kabinetsperiode doorgewerkt aan de verdere uitbouw van het netwerk van fietsroutes. Bij deze routes gaat het vaak om het oplossen van enkele resterende knelpunten.

Bij de selectie van de projecten wordt de voorkeur gegeven aan projecten die in deze kabinetsperiode gebouwd worden en die passen in een regionale aanpak van fietsstimulering waarbij werknemers betrokken zijn. Ook verwacht de staatssecretaris dat de projecten duurzaam worden gebouwd, bijvoorbeeld door circulair te bouwen. Verder wordt er gekeken de mogelijkheden voor de overstap van auto naar fiets of fiets+OV. Ook de inzet op een efficiëntere benutting van bestaande stallingscapaciteit is een belangrijk selectiecriterium.

 

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2018/6/kabinet-trekt-portemonnee-om-forenzen-op-de-fiets-te-krijgen/

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden