Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

De laatste jaren zijn alternatieve financieringsvormen voor onder meer kleine en middelgrote (mkb) ondernemingen behoorlijk gegroeid. Er zijn dan ook heel wat verhalen (online) te vinden over tevreden ondernemers. Maar welke mogelijkheden zijn er? En hoe kom je tot een optimale combinatie van financieringsvormen?

Banken en alternatieve financieringsvormen
Bij de financiering van bedrijven, waaronder mkb-ondernemingen hebben banken een grote rol gespeeld. En dat doen ze nog steeds. Binnen het midden- en kleinbedrijf is de financieringsbehoefte nog altijd groot.
Banken versnellen, automatiseren, en standaardiseren het proces voor financieringsaanvragen verder. Het direct verstrekken van de juiste informatie en inschatting van de financieringsbehoefte en financierbaarheid zijn nog meer van belang dan voorheen.

Naast de banken zijn er veel alternatieven voor de bancaire financiering, wij noemen er hier enkele:

  • De overheid kent uiteenlopende regelingen en subsidies voor bedrijven. Let wel op voor welke regeling u in aanmerking komt en of dit gunstig of ongunstig uitvalt als u ook andere regelingen of subsidies wilt gebruiken. Daarnaast brengen subsidievoorwaarden vaak additionele kosten met zich mee en is een aanvraag vaak tijdsgebonden. Begin op tijd om u hierin te verdiepen!
  • Bent u geïnteresseerd in crowdfunding, bepaal dan welk bedrag u via deze weg zou willen ophalen en welke aanbieder voor u interessant is. Bedenk verder wat voor soort aanbod van uw kant interessant zou kunnen zijn voor (kleine) investeerders. Licht uw bestaande netwerk op tijd in over uw plannen en zorg voor een inspirerende pitch voor investeerders die u nog niet kennen.
  • Via een MKB-krediet of bij een kredietunie kunt u minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 lenen. Voor grotere bedragen kunt u op zoek gaan naar een alternatieve strategische partner investeerder.
  • Er bestaan diverse aanbieders met focus op één type financiering: debiteurenverzekering / debiteurenfinanciering / financiering zwaar materieel / financiering van een combinatie van voorraden, debiteuren en crediteuren /financiering onroerend goed / groeifinancieringen enz.
  • Door middel van samenwerking met andere ondernemers kunt u de kosten voor uw bedrijf van bijvoorbeeld innovatie beperken.
  • Tot slot rest de vraag, hoe efficiënt de processen binnen uw bedrijf op dit moment verlopen. Interne verbeteringen kunnen geld besparen dat u ergens anders kunt inzetten.

Welke vorm(en) van financiering passen bij uw bedrijf en situatie?
U kunt natuurlijk om de meest uiteenlopende redenen (extra) financiering / subsidie nodig hebben: voor investeringen, voor innovatie, voor groei van uw bedrijf, voor een overname of omdat u (meer) internationaal wilt gaan ondernemen.
Afhankelijk van uw plannen zullen sommige financieringsvormen beter voldoen dan andere. Ook kunnen sommige (groepen) investeerders zich meer of minder door uw ambities aangesproken voelen. Tot slot is de richting die u kiest met uw bedrijf bepalend voor de vraag, welke regelingen en subsidies van toepassing kunnen zijn. Er zijn zodanig veel overheidsregelingen en subsidies dat we op deze plaats niet beknopt kunnen aangeven wat in úw geval de beste keuze zou zijn.

In alle gevallen is het raadzaam om een plan te maken, waarin u in ieder geval voor de financiers, overheid of investeerders helder op een rij zet hoeveel geld u in totaal nodig hebt en waarvoor u dat geld denkt te gaan gebruiken: een financieringsplan als onderdeel van een ondernemingsplan. U hebt niet altijd een volledig ondernemingsplan nodig. Documenten die wel vaak moeten worden aangeleverd zijn exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen.

Een goede voorbereiding
Juist omdat er zoveel manieren zijn om aan (een deel van) uw financieringsbehoefte te voldoen is het niet alleen belangrijk om een financieringsplan te hebben voor uw investeerders. Eigenlijk is het net zo essentieel om vooraf de mogelijkheden en potentiële beperkingen die aan de verschillende financieringsvormen /subsidies kunnen vastzitten door te lichten, zodat u tot een optimale mix komt voor uw bedrijf.

Wilt u meer weten over de optimale financieringsmix voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden