Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Focus op verlegde btw

De Belastingdienst gebruikt informatie uit de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties van buitenlandse ondernemers om te controleren of Nederlandse ondernemingen voldoen aan de (juiste) rapportage van naar hen verlegde btw.

Belang Belastingdienst

De Belastingdienst controleert de naleving van de verplichting om verlegde btw aan te geven om meerdere redenen. Naast het feit dat het niet naleven van de verplichting tot het aangeven van verlegde btw een indicatie geeft voor non-compliance, kan de Belastingdienst in voorkomend geval ook inkomsten mislopen door het niet aangeven van verlegde btw. Dit is het geval als een ondernemer (gedeeltelijk) btw-vrijgestelde prestaties verricht en zodoende geen volledig recht van aftrek van btw op kosten heeft.

Het is dan ook niet verrassend dat in de financiële sector, de zorgsector en de onderwijssector, waar de activiteiten voor een belangrijk gedeelte zijn vrijgesteld van btw, in dit verband veel controles plaatsvinden.

Wijze van controle – vragenlijsten

In de praktijk controleert de Belastingdienst de nakoming van de verplichting tot het rapporteren van verlegde btw door het opvragen van gegevens bij belastingdiensten in andere lidstaten. Door middel van gegevensuitwisseling wordt opgevraagd welke leveranciers voor welk bedrag prestaties aan een Nederlandse belastingplichtige hebben opgenomen in hun Opgaaf Intracommunautaire Prestaties. Deze informatie wordt in een “vragenlijst” gedeeld met de Nederlandse belastingplichtige, met het verzoek een toelichting te geven indien de bedragen (gedeeltelijk) niet zijn gerapporteerd in rubriek 4b van de Nederlandse btw-aangifte.

Gevolgen mismatches

Als blijkt dat een ondernemer ten onrechte geen of te weinig verlegde Nederlandse btw heeft gerapporteerd, moet deze btw vanzelfsprekend alsnog worden afgedragen. Afhankelijk van de formele aspecten kan hierbij ook belastingrente verschuldigd worden en kunnen boetes opgelegd worden. In de praktijk zien wij dat de Belastingdienst, mede gelet op het feit dat de controles reeds enige tijd op deze wijze worden uitgevoerd, hier een formelere positie inneemt. Naast het feit dat opgelegde boetes een serieuze negatieve financiële impact hebben, kan het opleggen van boetes ook leiden tot andere ingrijpende consequenties, zoals een melding bij toezichthoudende instanties.

Oorzaken en aanbevelingen

Wij adviseren om extra aandacht te geven aan het identificeren van dienstverlening van buitenlandse ondernemers, waarvan de heffing van Nederlandse btw is verlegd.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/focus-op-verlegde-btw.html#

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden