Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Formulieren verklaring OVB bij aankoop woning beschikbaar

Starters en doorstromers op de woningmarkt die voor de vrijstelling overdrachtsbelasting (OVB) in aanmerking komen, moeten bij de aankoop van hun woning verklaren dat zij aan de voorwaarden voldoen. De Belastingdienst heeft het hiervoor benodigde formulier beschikbaar gesteld. Kopers van een woning die niet voor de vrijstelling in aanmerking komen maar wél voor het lage tarief van 2% OVB, moeten verklaren dat zij de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Ook dit formulier is beschikbaar. De notaris hecht de ondertekende verklaring aan de akte van levering en gebruikt deze om in de aangifte OVB de vrijstelling of het lage tarief toe te passen.

Tip
Vanaf 1 april 2021 wordt de vrijstelling begrensd, waardoor deze alleen nog geldt voor aangekochte woningen met een waarde die niet meer bedraagt dan € 400.000. Bij een hogere waarde is je cliënt 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de volle aankoopprijs. Doorslaggevend voor de waardegrens is het tijdstip van overdracht bij de notaris.

Let op
Zijn er meerdere kopers, dan moet iedere koper een formulier invullen en ondertekenen. Voor iedere koper wordt beoordeeld of de vrijstelling of het lage tarief van toepassing is. Koopt je cliënt een woning samen met zijn of haar partner, maar voldoet slechts een van hen aan de leeftijdsgrens? In dat geval kan de vrijstelling alleen worden benut door de partner die aan de leeftijdsgrens voldoet voor zijn/haar aandeel in de eigendom van de aangekochte woning. De andere partner is dan 2% OVB verschuldigd voor zijn/haar aandeel in de eigendom van de aangekochte woning, mits de woning als hoofdverblijf zal worden gebruikt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden