Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Gebruikelijk loon dga mag vanwege coronacrisis verlaagd worden

De Belastingdienst meldt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, de bv en de dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. Hiervoor is geen instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Het gebruikelijk loon van de dga voor 2020 mag dus achteraf bepaald worden. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv en bestaat meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Het gebruikelijk loon kan niet met terugwerkende kracht verlaagd worden. De verlaging geldt alleen voor de toekomstige maanden in 2020.

Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, moet bepaald worden wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Let op:
De dga die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (*) valt onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (Regeling NOW) en ontvangt voor zijn loon in beginsel dus een tegemoetkoming in de loonkosten. Een verlaging van het gebruikelijk loon ligt dan niet voor de hand. Wordt het dga-loon toch verlaagd, dan zal dit kunnen leiden tot een lagere tegemoetkoming op grond van de NOW.

ad (*): bijvoorbeeld in geval van de doorbetaaldloonregeling

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fullfinance.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden