Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Gedifferentieerde premie Aof treedt op 1 januari 2022 in werking

Per 1 januari 2022 wordt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ingevoerd. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt via het Staatsblad.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Ook wijzigt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de premieberekening van de Werkhervattingskas (Whk). Momenteel is de basispremie Aof gelijk voor alle werkgevers.

Voor de vaststelling van de premie Aof worden werkgevers vanaf 1 januari 2022 verdeeld in twee categorieën:

  1. Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.
  2. Middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers), met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

De indeling naar grootte van de werkgever voor een kalenderjaar wordt gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder (t-2). Een startende werkgever wordt in de eerste twee jaar dat deze bestaat als kleine werkgever aangemerkt. Volgens deze systematiek zijn namelijk nog geen loongegevens van de startende werkgever bekend.

WERKHERVATTINGSKAS
De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Whk wordt aangepast, zodat de definitie van kleine werkgevers voor de gedifferentieerde premie voor de Whk en Aof gelijk is.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.taxlive.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden