Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Geen btw-jaaraangiften voor zonnepaneeleigenaar-ondernemers

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Merkies (SP) over het bericht dat meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen een forse naheffingsaanslag omzetbelasting hebben gekregen. Als deze ondernemers alsnog aangifte doen, blijven de boeten in stand, aldus Wiebes. Ook wenst hij voor deze groep startende ondernemers geen uitzondering te maken door jaaraangiften toe te staan.

Wiebes stelt dat al deze eigenaren er voor geopteerd hebben om als ondernemer te worden aangemerkt. Zij hebben een aanslag gekregen van in totaal € 5161, bestaande uit een automatisch gegenereerde schatting van € 5000 belasting voor startende ondernemers, plus een verzuimboete van € 100 plus een aangifteverzuimboete van € 61.

Hij merkt daarbij op dat het overgrote deel van de zonnepaneeleigenaar-ondernemers wel tijdig aan de aangifteverplichtingen heeft voldaan waaruit hij concludeert dat de eigenaren van zonnepanelen over het algemeen wel bekend zijn met de eisen van het btw-ondernemerschap.

De staatssecretaris zegt verder dat de hoogte van de verschuldigde btw afhangt van het opwekkingsvermogen van de zonnepanelen, de elektriciteit die geleverd wordt aan de energieleverancier en het privégebruik. In de meeste gevallen zal de verschuldigde btw niet boven de € 25 per kwartaal liggen. Als de ondernemer alsnog aangifte doet, blijven de boeten in stand. Wel wordt de boete wegens het niet tijdig betalen verminderd ingeval de verschuldigde belasting lager is dan het bedrag van de naheffingsaanslag. Deze boete is echter minimaal € 50. Wiebes ziet geen aanleiding om voor een bepaalde groep startende ondernemers, zoals de zonnepaneeleigenaar-ondernemers, een uitzondering te maken door jaaraangiften toe te staan.  

Vindt u het verzorgen van uw BTW aangifte ook lastig? NAHV Accountants kan u hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op.

Bron: Accountancynieuws.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden