Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Geen btw-vrijstelling voor uitlenen medisch personeel

Een BV stelt BIG-geregistreerde artsen en medisch specialisten ter beschikking aan ziekenhuizen. De duur van de overeenkomsten varieert van 1 maand tot een jaar. De BV meent dat de btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is op haar diensten. Dat is onjuist, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De artsen en medisch specialisten zijn werknemers van de BV en zij verrichten hun werkzaamheden voor de ziekenhuizen dus niet zelfstandig, maar door tussenkomst van de BV. De btw-vrijstelling is niet van toepassing. Er is ook geen strijd met het neutraliteitsbeginsel, omdat de diensten van de BV concurreren met die van uitzendbureaus en die betalen ook btw.

Commentaar
De Hoge Raad deed op 13 juni 2014 twee duidelijke uitspraken*) die een einde maakten aan de voortdurende discussie tussen de Belastingdienst en medische maatschappen/zelfstandigen over de toepassing van de btw-vrijstelling bij het verrichten van werkzaamheden voor ziekenhuizen. De Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van het verrichten van gezondheidskundige zorg en niet van het uitlenen van personeel/arbeid, zoals de Belastingdienst steeds had gesteld. Vervolgens verbond de Hoge Raad de volgende voorwaarden aan de toepassing van de btw-vrijstelling:

  • de beoefenaren moeten een BIG-opleiding hebben gevolgd;
  • de diensten moeten behoren tot de deskundigheid waarvoor zij die opleiding hebben gevolgd; en
  • de maten/zelfstandigen verrichten zelf de zorgdiensten, zonder bemiddeling of tussenkomst van een derde.

De artsen en medisch specialisten uit de onderhavige zaak voldoen dus niet aan dit laatste criterium.

*) ECLI:NL:HR:2014:1375 en ECLI:NL:HR:2014:1374

Aangepast beleid
Staatssecretaris Wiebes paste naar aanleiding van de arresten van 13 juni 2014 zijn beleid aan. Zelfstandigen en maatschappen zijn sindsdien vrijgesteld van btw voor alle BIG-werkzaamheden voor ziekenhuizen, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de vrijgestelde medische zorg die ziekenhuizen patiënten bieden. Voorwaarden:

  • er mag geen sprake zijn van een uitleenovereenkomst of een dienstbetrekking bij het ziekenhuis van degene die de diensten verricht;
  • er mag geen juridische band zijn tussen de maatschap en/of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een ondergeschikte positie ontstaat tegenover het ziekenhuis ten aanzien van arbeids- of bezoldigingsvoorwaarden. 

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4982/1090/Geen-btw-vrijstelling-voor-uitlenen-medisch-personeel/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden