Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Geen verlenging tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting

Pas in de loop van 2015 wordt duidelijk in welke mate in 2014 een beroep is gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling en voor welk bedrag men een beroep heeft gedaan op deze vrijstelling. Ook is nu nog niet aan te geven welke belastingderving naar verwachting met de regeling is gemoeid. Wel is duidelijk dat deze tijdelijk verruimde vrijstelling niet wordt verlengd. Dat antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op Kamervragen van het lid Bashir (SP).

Verlenging van de verruimde vrijstelling zou volgens de staatssecretaris in de woningmarkt verstorend kunnen werken. Wiebes noemt een aantal ondersteunende maatregelen die het kabinet heeft genomen voor de woningmarkt en de bouwsector. Voorbeelden zijn de starterslening, het verlaagde tarief overdrachtsbelasting voor woningen, de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen, de tijdelijke aftrekbaarheid van rente over restschulden en de tijdelijke verlenging van de termijn van de regeling voor te koop staande en gekochte woningen in de hypotheekrenteaftrek en de tijdelijke regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 8 september 2014, nr. AFP/2014/785 UBron: Accountancynieuws

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden