Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Handreiking ‘Betalingsregeling in verband met corona’

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘Betalingsregeling in verband met corona’ ontwikkeld. In deze handreiking leest u meer over de mogelijkheden als u een achterstand heeft in de te betalen termijnen van de betalingsregeling of uw betalingsregeling is ingetrokken.

Tijdens de coronaperiode konden ondernemers die moeite hadden aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, vanaf 2020 tot 1 april 2022 gebruikmaken van het bijzonder belastinguitstel. Ongeveer 400.000 ondernemers hebben hiervan gebruik gemaakt. Op 1 oktober 2022 startte voor 266.000 ondernemers de betalingsregeling om hun coronabelastingschuld af te lossen in 60-maandelijkse termijnen.

VOORWAARDEN BETALINGSREGELING IN INTREKKING
U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel als u vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al hun nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen én vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt. Doet u dit niet, dan ontvangt u een herinneringsbrief, waarin staat dat de achterstand binnen 14 dagen na dagtekening moet worden ingelopen. Gebeurt dat niet en heeft u geen hulp gevraagd, dan ontvangt u een brief waarin staat dat de betalingsregeling wordt beëindigd. Als de betalingsregeling is ingetrokken, is de hele openstaande coronaschuld invorderbaar en moet u binnen 14 dagen betalen.

HOOGTE ACHTERSTAND
Als u niet weet hoe groot de achterstand precies is, kunt u deze informatie terugvinden met behulp van Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel op de internetsite van de Belastingdienst.

MOGELIJKHEDEN BIJ ACHTERSTAND
U moet de gehele achterstand binnen 14 dagen inlopen na de dagtekening van de herinneringsbrief over de achterstand. Als u de achterstand inloopt, wordt de betalingsregeling voortgezet. Als u de achterstand niet inloopt, dan ontvangt u een intrekkingsbrief en trekt de Belastingdienst de uitstelregeling in. De hele openstaande coronaschuld is daarna invorderbaar.

ADMINISTRATIEF BEROEP
Als u het niet eens bent met de intrekking van de uitstelregeling, kunt u hiertegen in administratief beroep gaan. In dit (tijdig) ingediende beroepschrift kunt u vragen om alsnog de volledige achterstand in te mogen lopen en zo in de regeling te blijven. U kunt in de betalingsregeling blijven, als u de achterstand gedurende deze administratief beroepsprocedure alsnog volledig inloopt.

FINANCIËLE PROBLEMEN
Het is belangrijk dat ondernemers met financiële problemen, die niet de mogelijkheid hebben om de achterstand(en) binnen de termijn in te lopen, snel actie ondernemen.

Wat kunt u doen? De Belastingdienst onderscheidt de volgende situaties:

ALLEEN ACHTERSTAND OP DE BETALINGSREGELING
Kijk dan welke versoepelingen mogelijk zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdelijk geholpen zijn met een betaalpauze van 6 maanden. De betaalpauze kan gelden voor de maximaal 6 gemiste termijnen.

Meer hierover leest u in Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel. U kunt direct een versoepeling aanvragen of contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800-0543.

MEERDERE SCHULDEISERS
Als sprake is van nog andere schuldeisers en de versoepelingen geen oplossing bieden, kunt u contact opnemen met Geldfit Zakelijk, de Kamer van Koophandel (KVK) of de gemeente. Zij kunnen dan samen met u bekijken welke mogelijkheden er nog zijn. Ook begeleiden deze organisaties bijvoorbeeld bij een minnelijke schuldregeling (MSNP). U kunt daarna mogelijk doorgaan met ondernemen of een plan maken om gecontroleerd te stoppen. Bekijk ook deze infographic.

ALLEEN ACHTERSTAND OP DE NIEUW OPKOMENDE VERPLICHTINGEN
Heeft u een achterstand op een aanslag met een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen. Als voorwaarde om in de betalingsregeling te blijven, geldt namelijk dat u geen achterstand mag hebben op hun nieuw opkomende belastingverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Als u een betalingsregeling heeft, is het voor de na 1 oktober 2022 nieuw opgekomen betalingsverplichtingen alleen mogelijk uitstel van betaling te krijgen in geval van bijzondere omstandigheden. Of die mogelijkheid bestaat, hangt af van de feiten en omstandigheden van u. Meer hierover leest u onder ‘Bijzondere omstandigheden’.

Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met Geldfit Zakelijk, de KVK of de gemeente.

ZOWEL EEN ACHTERSTAND OP DE BETALINGSTERMIJNEN ALS DE NIEUW OPKOMENDE VERPLICHTINGEN
Als sprake is van zowel een achterstand op de betalingstermijnen als de nieuw opkomende verplichtingen, is het van belang dat u eerst probeert de lopende betaalverplichtingen te voldoen en dan pas aan de verplichtingen die bij de betalingsregeling horen. Dit is van belang omdat voor de periodieke aflossingen van de betalingsregeling mogelijk is een versoepeling aan te vragen. Dit kan alleen als er geen achterstand is op de nieuw opkomende verplichtingen. Onderzoek dan eerst de mogelijkheden om aan de nieuw opkomende verplichtingen te voldoen als u de betalingsregeling voort wil zetten. Daarna kan een versoepeling worden aangevraagd, zoals bijvoorbeeld een betaalpauze van 6 maanden. Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Een andere mogelijkheid is dat de betalingsregeling in verband met corona geheel wordt afgelost en u daarna een betalingsregeling voor de nieuw opgekomen schulden aanvraagt. Dit kan een oplossing zijn bij een beperkte betalingsregeling en relatief hoge andere verplichtingen.

LET OP!
Als bovenstaande niet tot de mogelijkheden behoort, kan u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Geldfit Zakelijk, KVK of de gemeente.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Als sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor u niet aan de belastingverplichtingen kan voldoen, neem dan snel contact op met de Belastingdienst. Onder strikte voorwaarden is in zo’n situatie een nieuwe regeling mogelijk. Dit als bijvoorbeeld u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om 1 of meerdere nieuw opkomende verplichtingen na 1 oktober 2022 te betalen.

Hogere energieprijzen zijn geen bijzondere omstandigheden. U kunt wel denken aan persoonlijke omstandigheden, zoals bij ziekte.

GOED OM TE WETEN: TOT 1 APRIL 2024 ENKELE UITKERINGSPERCENTAGE BIJ SANERINGSVERZOEKEN
Normaal geldt de voorwaarde dat de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt van hetgeen u aan andere schuldeisers aanbiedt bij een saneringsverzoek. Tot 1 april 2024 neemt de Belastingdienst genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als de concurrente crediteuren wordt geboden. Het advies is om nog vóór die datum met de schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. De kans is dan groter dat alle schuldeisers hieraan willen meewerken omdat zij dan meer ontvangen. Het verzoek moet uiterlijk 31 maart 2024 zijn ingediend. Dit mag ook een pro forma verzoek zijn. Het afzien van het dubbele percentage geldt alleen voor ondernemingen die na sanering worden voortgezet.

NEEM SNEL CONTACT OP
Wat u het beste kan doen, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het is in ieder geval van belang zo snel mogelijk hulp te zoeken. NAHV Accountants kunt u daarin begeleiden. Bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar de juiste organisatie, het maken van een financiële analyse of een voorstel tot sanering aan de Belastingdienst.

Bron: https://ffd.pleio.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden