Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Heeft u de betalingstermijnen al aangepast?

Op 1 juli 2017 ging voor grote ondernemingen de nieuwe maximale betalingstermijn van 60 dagen vanaf de factuurdatum in met betrekking tot hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers. Die termijn gold direct voor nieuwe overeenkomsten, maar niet voor bestaande overeenkomsten. Die moesten wel binnen één jaar na de inwerkingtreding worden aangepast. Die datum van 1 juli 2018 komt al snel dichterbij, dus u moet nu actie ondernemen om de betalingstermijn tijdig te hebben aangepast. De nieuwe betalingstermijn moet overigens ook worden vermeldt op de facturen.

De standaard betalingstermijn is 30 dagen, tenzij is overeengekomen dat de termijn wordt verlengd tot maximaal 60 dagen. Wordt er niet betaald binnen de betalingstermijn, dan mag u wettelijke rente (8%) in rekening brengen aan de grote ondernemer. De berekening van de wettelijke rente start in elk geval 60 dagen nadat de factuur is ontvangen. Overeenkomsten met een langere betalingstermijn dan 60 dagen worden nietig verklaard en automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming pas na 30 dagen, dan is zij automatisch de wettelijke rente verschuldigd over de dagen waarmee de termijn wordt overschreden. U kan de wettelijke rente opeisen tot 5 jaar na de overschrijding van de betalingstermijn.
Zijn beide bedrijven klein of beide bedrijven groot, dan mogen wel langere betalingstermijnen worden afgesproken.

Grote onderneming
Volledigheidshalve merken we op dat voor de kwalificatie ‘grote onderneming’ wordt aangesloten bij de criteria die hiervoor gelden in het jaarrekeningenrecht. Een rechtspersoon kwalificeert in 2018 dus als ‘grote onderneming’ als zij op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria heeft voldaan:

  • de waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • de netto-omzet bedraagt meer dan € 40 miljoen;
  • het gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 250.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://vaknieuws.fiscount.nl/nieuws/8527/3085/Heeft-jouw-cli%EF%BF%BDnt-de-betalingstermijnen-al-aangepast/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden