Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Hoe groot is het effect van invoering minimumuurloon en indexatie voor werkgevers?

Op 1 januari 2024 wordt niet alleen het minimumuurloon ingevoerd, maar wordt ook het wettelijk minimumuurloon geïndexeerd met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. De minimumdag-, week- en maandlonen voor werknemers met het minimumloon worden straks bepaald door het feitelijke aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het minimumuurloon. Werknemers die 40 uur werken, hebben daardoor geen lager uurloon meer dan mensen die 36 uur werken. De invoering van het minimumuurloon kan gevolgen hebben voor salarisschalen, arbeidscontracten en cao’s. Zie ook het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon.

Hieronder staan de bedragen van minimumuurloon in 2024 en per 1 juli 2023:

Het minimumloon bedroeg per 1 juli 2023 € 1.995,- per maand. Per 1 januari 2024 wordt dat voor werknemers van 21 en ouder:

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon berekent u door het totale aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12. Dit vermenigvuldig je met het geldende minimumuurloon:

Vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon.
Het aantal werkbare dagen in 2024 is 262. Al met al betekent dit een forse stijging van de werkgeverslasten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden