Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Hoe kan ik me als verhuurder voorbereiden op de Wet betaalbare huur?

Zoals u weet is de Wet betaalbare huur onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en wordt naar verwachting 1 juli 2024 van kracht. Wat betekent dit voor u als verhuurder als u net een nieuwe verhuurhypotheek hebt afgesloten en bezig bent met de verhuur van uw pand? In dit artikel vertellen we u hoe u zich optimaal voorbereid op deze nieuwe wet.

De Wet betaalbare huur is gericht op vier doelen: meer betaalbare huurwoningen, betere bescherming van huurders, verduurzaming van de woningen en blijvende investeringsbereidheid in nieuwbouw. Totdat de wet daadwerkelijk is ingevoerd, gelden uiteraard de huidige regels voor huurverhoging. Dit betekent dat u als verhuurder nog steeds gebonden bent aan de bestaande afspraken en regels over uw huurprijzen. Zorg dat u hiervan goed op de hoogte bent en de huidige regels toepast.

Introductie van de middenhuursector

Met de Wet betaalbare huur wordt de middenhuursector geïntroduceerd: een categorie huurwoningen met specifieke regels en maximale huurverhogingspercentages. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil het kabinet namelijk de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht stellen. Zo worden de huurprijzen betaalbaar gehouden voor middeninkomens en staan ze in verhouding tot de kwaliteit van de woning. Voor u als verhuurder betekent dit dat u mogelijk te maken krijgt met nieuwe voorschriften die van invloed zijn op de huurprijs van uw vastgoed.

Bepaal uw maximale huurprijs

Zodra de nieuwe wet van kracht wordt, is het belangrijk dat u allereerst de maximale huurprijs van uw woning(en) berekent volgens het WWS. Met dit stelsel kunt u een eerlijke huurprijs vaststellen op basis van de kwaliteit van de woning. Gebruik de puntentelling van het WWS om te bepalen of uw huidige huurprijs binnen de wettelijke grens valt. Is dat niet het geval, pas uw huurprijs dan aan om te voldoen aan de nieuwe wet.

Nieuwe huurcontracten

Sluit u een nieuw huurcontract af, verstrek dan aan uw huurder de puntentelling zodat u helder en transparant bent over de totstandkoming van de huurprijs. Deze transparantie maakt onderdeel uit van de nieuwe wet en helpt huurders enerzijds begrijpen hoe de prijs is vastgesteld en anderzijds laat u hiermee zien dat u binnen de wettelijke grenzen blijft. Het is belangrijk dat u deze puntentelling duidelijk communiceert en ook documenteert.

Bestaande huurcontracten

Ook bij bestaande huurcontracten is het van belang dat ze voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Controleer dus het huurcontract en bereid u voor op mogelijke wijzigingen in de huurprijs of andere voorwaarden die de wet voorschrijft. Met een goede voorbereiding voorkomt u onaangename verrassingen en zorgt u voor een soepele overgang van de oude wet naar de nieuwe.

Administratie op orde

Leg alle communicatie over de verhuur van uw vastgoed zorgvuldig vast inclusief de puntentellingen, huurcontracten en andere relevante documentatie. Dit helpt u bij het naleven van de nieuwe wet en voorkomt een mogelijk geschil. Als u het lastig vindt om dat allemaal zelf goed bij te houden, investeer dan in een degelijk softwareprogramma dat u kan helpen om alles overzichtelijk te houden.

Volg de ontwikkelingen

Voor een goede voorbereiding op de wet is het slim om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Noteer belangrijke data, zoals de mogelijke invoeringsdatum van 1 juli 2024 en plan uw acties ruim van tevoren zodat u niet op het laatste moment nog van alles moet regelen. Hiermee geeft u zichzelf de tijd om eventuele aanpassingen te communiceren en door te voeren. Zo bent u goed voorbereid op de invoering van de Wet betaalbare huur en draagt u bij aan een transparante en eerlijke huurmarkt waar zowel u als uw huurder(s) van profiteren.

Heeft u nog vragen hierover? Neem van gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Bron: https://www.financieringsgilde.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden