Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017

De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door.

De wijzigingen hebben als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te verbeteren. Ook komt preventie meer centraal te staan in het arbobeleid.

Nieuwe arbo-verplichtingen per 1 juli 2017
Door de gewijzigde Arbowet krijgen organisaties met ingang van 1 juli met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer:

  • Minimumeisen voor het basiscontract tussen de arbodienstverlener en werkgever.
  • De werkgever moet werknemers in staat stellen preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts.
  • De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

Vrije keuze bedrijfsarts second opinion
In het gewijzigde Arbobesluit staan de regels voor gebruikmaking van de second opinion en voor de klachtenregeling van de bedrijfsarts. Werknemers hebben vrije keuze voor de tweede bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, voor zover deze is opgenomen in het contract met de arbodienst waarmee de werkgever samenwerkt.

Meer informatie
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzichtspagina op het ARBO-portaal met alle wijzigingen op een rij. Daar vindt u ook veelgestelde vragen.

Bron: https://fsa.pleio.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden