Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Investeren in uw onderneming

Om omzet te maken en uw groeidoelstelling te behalen moet u als ondernemer in veel gevallen kosten maken en investeren in uw bedrijf. Kent u de regels met betrekking tot investeren en het fiscale voordeel dat hiermee te behalen valt?

Investeren in uw onderneming
Direct bij het opstarten van uw onderneming heeft u al bedrijfsmiddelen nodig zoals voorraden, kantoormeubilair, een computer et cetera. Ook door de jaren heen zullen er investeringen nodig zijn om aan de vraag en verwachting van de klant te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van het assortiment, het vernieuwen van het interieur of u heeft behoefte aan een andere indeling van uw schappen.

Gelukkig zijn de kosten die betrekking hebben op uw onderneming voor een groot deel aftrekbaar, waardoor u minder belasting betaalt. Een extra fiscaal voordeel valt te behalen wanneer die kosten investeringen zijn.

Extra fiscaal voordeel dankzij investeringsaftrek
Wanneer kosten aan te merken zijn als investeringen kan het zijn dat u recht heeft op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met dit bedrag kunt u uw winst verminderen, waardoor u in het jaar van investeren minder belasting betaalt. Het bedrag van de aftrek hangt af van het totaal geïnvesteerd bedrag in het boekjaar.

  • Heeft u minder dan € 2.300 geïnvesteerd in het boekjaar, dan bedraagt de aftrek nihil.
  • Bedraagt het totaal aan investeringen tussen € 2.301 en € 57.321 dan geldt een percentage van 28% over het geïnvesteerde bedrag.
  • Voor een totaalbedrag aan investeringen tussen € 57.322 en € 106.150 geldt een vast bedrag aan investeringsaftrek van € 16.051.
  • Bedraagt het totaal aan investeringen tussen € 106.151 en € 318.449 dan krijgt u € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel boven de € 106.150.
  • Heeft u nog meer geïnvesteerd? Dan komt u niet in aanmerking voor de investeringsaftrek.*

Er zijn ook bedrijfsmiddelen uitgezonderd van de investeringsaftrek, zoals investeringen in woonhuizen, grond of personenauto’s.

Naast kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt u in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Voor de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek geldt een meldingstermijn van drie maanden na investering.

Het verschil tussen kosten en investeringen
In dit verband is het onderscheid tussen kosten en investeringen van belang. Het grootste verschil tussen investeringen en gewone bedrijfskosten zit in de waarde en de levensduur. De Belastingdienst ziet het aangeschafte product pas als een investering als het een waarde heeft van meer dan € 450 excl. BTW. Daarnaast moet het product langer dan een jaar meegaan.

Wanneer u bijvoorbeeld kleine kantoorbenodigdheden aanschaft is dit een voorbeeld van kosten (doorgaans minder € 450 excl. BTW en met een levensduur korter dan een jaar). Een nieuwe kassa voor uw supermarktonderneming daarentegen is een investering en dient geactiveerd te worden in de balans.

  • Die kosten die u maakt voor bijvoorbeeld kleine kantoorbenodigdheden worden afgetrokken van de winst in het jaar dat het product wordt gekocht.
  • Wanneer u investeert in bijvoorbeeld een kassa werkt dit anders. Investeringen worden in de balans geboekt en vervolgens worden de kosten verspreidt over meerdere jaren. Deze methodiek wordt ook wel afschrijven genoemd. 

Een investering wordt al als zodanig gekwalificeerd op het moment dat een verplichting wordt aangaan. Een verplichting wordt bijvoorbeeld aangegaan wanneer:

  • een geldige offerte (schriftelijk) wordt geaccepteerd
  • mondelinge aanvaarding, zonder voorbehoud, van een aanbod tot koop plaatsvindt
  • een schriftelijke koop- of verkoopovereenkomst wordt gesloten

Regels en beter inzicht in resultaten
Investeringen activeren en vervolgens afschrijven is verplicht. Afschrijven maakt de boekhouding realistischer omdat de kosten worden verdeeld over de levensduur waarop het bedrijfsmiddel betrekking heeft. Hierdoor wordt een beter inzicht in het resultaat verkregen.

Investeren en investeringsaftrek op de agenda
U kunt dus in aanmerking komen voor drie soorten investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Het bedrag is afhankelijk van uw investering, maar kan al snel enkele duizenden euro’s schelen.

Vanwege de meldingstermijn van drie maanden na investering is tijdig handelen belangrijk. Investeringsaftrek is daarom één van de onderwerpen die wij graag met u bespreken tijdens ons bezoek aan ondernemers. Dit is namelijk typisch een onderwerp waarmee u (flink wat) belasting kunt besparen.

*genoemde bedragen en percentages gelden in 2019. Deze worden jaarlijks herzien en voor de andere boekjaren verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden