Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Kabinet akkoord met samenvoegen kleine pensioenen

Pensioenfondsen en verzekeraars gaan kleine pensioenen samenvoegen, in plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen. Door kleine pensioenen te bundelen krijgen die een echte pensioenbestemming.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan, vanwege de hoge administratiekosten. Dat is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met pensioenuitvoerders en sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies aan de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

 

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2017/5/kabinet-akkoord-met-samenvoegen-kleine-pensioenen/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden