Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan

Heeft u in de periode 2014-2016 een, op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz), ontvangen lening als gift bij uw inkomen moeten tellen? Dan hoort u misschien ook tot de gedupeerden die te maken hebben gekregen met een terugvordering van toeslagen. In dat geval hebben wij goed nieuws voor u. De staatssecretaris heeft op vrijdag 8 juni 2018 een compensatieregeling aangekondigd. Met deze aankondiging voldoet het kabinet aan een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer.

Het bbz is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. U krijgt deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Kunt u die lening niet terugbetalen, dan kan die lening worden omgezet in een gift. In de jaren 2014-2016 moest die gift tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft kunnen leiden. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.

De wettelijke basis voor de tegemoetkoming zal met Prinsjesdag in het Belastingplan 2019 worden opgenomen. Dan wordt ook meer bekend gemaakt over de verdere details van de compensatieregeling. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://www.rb.nl/nieuws/bericht/1332/kabinet-kondigt-compensatieregeling-voor-gedupeerde-ondernemers-aan

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden