Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Kinderopvang: meer invloed voor ouders en indexatie uurprijzen

De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders kunnen een klacht indienen bij deze commissie als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De stichting doet vervolgens een bindende uitspraak. Verder worden de uurprijzen in de kinderopvang waarvoor de overheid toeslag betaalt geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor krijgen ouders in 2015 kinderopvangtoeslag over een hogere uurprijs. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om de positie van ouders verder te versterken wordt hun adviesrecht uitgebreid. Tot nu toe spraken oudercommissies zich vooral uit over de uurprijzen van de opvang. In de toekomst zullen zij zich vooral richten op de pedagogische kwaliteit en hierover twee keer per jaar in gesprek gaan met de kinderopvangorganisatie. De kwaliteit van de opvang wordt daarnaast inzichtelijker door de resultaten van de handhaving te publiceren op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Op dit moment zijn de bevindingen van de GGD al op deze site te vinden. Voor ouders is het alleen nog niet zichtbaar wat de gemeente met de bevindingen van de GGD heeft gedaan.

De nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor de dagopvang wordt € 6,84, voor de buitenschoolse opvang € 6,38 en voor de gastouderopvang € 5,48. Voor 2014 werden de uurprijzen ook geïndexeerd. In 2013 was dit niet het geval. Dit was een bezuinigingsmaatregel. De indexatie van de uurprijzen voor 2015 kost € 45 miljoen.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden