Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Kindregelingen aanmerkelijk soberder met ingang van 2015

Vanaf 2015 blijven er vier regelingen bestaan voor inkomensondersteuning van ouders: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. De Eerste Kamer stemde hiertoe in op 24 juni met de Wet kindregelingen. De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken verdwijnen. De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), de aanvulling op het minimuminkomen en de alleenstaandeouderkorting worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.


Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden