Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Kleineondernemersregeling gebruiken

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. U mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als uw omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. De KOR geeft alleen vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting, moet u aangifte blijven doen en op tijd betalen.

Omzetgerelateerd

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Deze kunt u gebruiken als uw omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee die u verkreeg uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Uw keuze geldt voor minimaal drie jaar, of tot u de 20.000 euro omzet overschrijdt. Onder de KOR berekent u geen btw op uw leveringen. De btw op kosten (voorbelasting) mag u ook niet aftrekken. U kunt volstaan met een beperkte administratie en hoeft geen btw-aangifte te doen.

U hoeft uw klant geen factuur te geven, maar het mag wel. U vermeldt dan geen btw-percentage of btw-bedrag. In plaats daarvan komt de zin ‘Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’. Als u deelneemt aan de KOR hoeft uw eventuele factuur niet aan de factuureisen te voldoen.

Stoppen met de KOR

Er zijn twee momenten waarop u met de KOR kunt stoppen: als u de omzetgrens voor de KOR overschrijdt. Of als u minimaal drie jaar aan de KOR hebt deelgenomen.

OVERSCHRIJDEN VAN 20.000 EURO-GRENS
Maakt u meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? U moet u dan direct afmelden voor de KOR. Vanaf de levering waarmee u de 20.000 euro-grens overschrijdt, gaat u btw in rekening brengen. Vanaf dat moment moet u ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet vóór overschrijding blijft vrij van btw. De volgende drie jaar kunt u geen gebruikmaken van deze regeling.

AFMELDEN VOOR DE KOR NA DRIE JAAR
Na drie jaar deelname aan de KOR kunt u besluiten om niet meer van de vrijstelling gebruik te maken. U kunt u dan zelf afmelden voor de KOR. Als u niets doet, loopt de KOR gewoon door.

Is de KOR voor u interessant?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de KOR voordelen opleveren. U hoeft geen btw-administratie bij te houden en ook geen btw-aangifte te doen. Kijk welke situatie bij u past en of de KOR interessant is:

  • Hebt u vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt uw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant voor u.
  • Hebt u veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kunt u geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Uw ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet u uw verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt uw product dan minder interessant.
  • Hebt u in de afgelopen vijf jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? En is de afgetrokken btw gedeeld door vijf jaren meer van 500 euro? Dan krijgt u te maken met een herziening van de btw. U moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed rekent u met tien jaren.
  • Verhuurt u een pand btw-belast? Dan kunt u de nieuwe KOR niet gebruiken.
  • Hebt u buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet u toch aangifte omzetbelasting doen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Twijfelt u nog? Neem dan gerust contact met ons op, wij adviseren u graag. Lees ook de antwoorden op de veelgestelde vragen over de KOR.

Gebruikmaken van de KOR

BENT U AL ONDERNEMER EN WILT U DE KOR GEBRUIKEN?
Kom dan in actie. U kunt met ingang van een nieuw aangiftetijdvak (meestal een kwartaal) deelnemen. Zorg dat uw aanmelding uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum binnen is bij de Belastingdienst.

START U BINNENKORT EN WILT U DE KOR GEBRUIKEN?
U kunt de KOR pas aanvragen als u ondernemer bent en een omzetbelastingnummer hebt ontvangen van de Belastingdienst. De eerstvolgende mogelijkheid om de nieuwe KOR te gebruiken is per het volgende kwartaal. Meldt u uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Over de kwartalen waarin u nog niet aan de KOR deelneemt moet u aangifte btw indienen. U kunt de KOR toepassen als u een schriftelijke bevestiging van deelname van de Belastingdienst hebt ontvangen.

OMZET MINDER DAN 1.800 EURO EN GEEN INSCHRIJVING KVK
Hebt u een jaaromzet van maximaal 1.800 euro en kunt u niet inschrijven bij KVK? Dan mag u de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen. U meldt u dan niet bij de Belastingdienst aan als ondernemer voor de btw. Een melding doen bij de Belastingdienst hoeft ook niet. U maakt dan gebruik van de vrijwillige registratiedrempel. U bent niet gebonden aan de minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar. 

U kunt altijd later nog besluiten om u aan te melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Dat moet in ieder geval als u meer dan 1.800 euro omzet maakt. Controleer of u zich bij KVK moet inschrijven in het Handelsregister. Bij een omzet tot 20.000 euro kunt u de kleineondernemersregeling aanvragen.

EENMANSZAAK, ZONNEPANELEN EN DE KOR
Hebt u een eenmanszaak en overweegt u zonnepanelen voor uw woning te kopen? Vanaf 2023 is de btw voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij je woning 0%. Bij installatie van zonnepanelen op een pand met zowel een woon- als verblijfsfunctie geldt ook het 0%-tarief. De keuze om zakelijk de KOR te gebruiken heeft zo privé geen gevolgen meer. Voor de levering en installatie van zonnepanelen op een ander pand dan een woning, blijft het btw-tarief 21%.

Let op als u nu een eenmanszaak start en u vóór 2023 zonnepanelen op uw woning hebt gekocht. De betaalde btw op de zonnepanelen hebt u waarschijnlijk teruggevraagd en daarna voor de KOR gekozen. Deelname aan de KOR geldt voor minimaal drie jaar. Ook nu u een onderneming start. U kunt de deelname niet tussentijds beëindigen. In die drie jaar kunt u de betaalde btw op kosten en investeringen voor uw eenmanszaak ook niet terugvragen. Na drie jaar kunt u u afmelden voor de KOR. Als uw omzet in de drie jaar boven de 20.000 per jaar komt, moet u u afmelden.

Wijzigingen in de KOR

Vanaf 1 januari 2025 komen er wijzigingen in de KOR. De verplichte minimale toepassingstermijn van drie jaar deelname vervalt. U hoeft na het stoppen met de KOR ook geen drie jaar meer te wachten voordat u weer van de regeling gebruik kunt maken. Deze wachttijd gaat straks in per het kwartaal waarin de regeling stopt tot en met het volgende kalenderjaar.

In de vrijstelling voor kleine ondernemers gaat de registratiedrempel van 1.800 euro nu, omhoog naar 2.200 euro in 2025.

Vanaf 2025 kunt u ook in andere EU-landen gebruikmaken van de daar geldende kleineondernemersregeling. Ondernemers uit andere EU-landen kunnen ook de Nederlandse KOR gebruiken. De totale jaaromzet in de EU moet onder de 100.000 euro blijven. Dat is de zogenoemde Unie-omzetdrempel.

Meer informatie over de KOR vindt u op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan elke werkdag via de chat. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met NAHV Accountants.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden