Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Knippen van dga-pensioen in de praktijk

Veel directeur-grootaandeelhouders moeten hun pensioenregelingen aanpassen omdat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat. Welke mogelijkheden zijn er?

Als gevolg van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd wordt de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenregelingen verhoogd naar 67 jaar.

Ook wordt het maximum opbouwpercentage verlaagd. Aangezien de meeste dga’s een fiscaal maximale pensioenregeling hebben, zijn zij genoodzaakt de regeling uiterlijk 1 januari 2014 aan te passen aan de nieuwe fiscale kaders.

De wetswijziging leidt tot tal van pensioenvraagstukken. In het artikel ‘Knippen van dga-pensioen in de praktijk’ in Accountant van november werken Corey Dekkers en Robbert van Woerden een praktijkvoorbeeld uit dat uitgaat van een veelvoorkomende situatie: alle opgebouwde pensioenrechten onder de Wet VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) zijn uitgesteld naar 65 jaar.

Hieruit blijkt dat de pensioenknippen anders berekend moeten worden dan bij implementatie van de wet VPL. Uitstellen van de huidige opgebouwde aanspraken naar 67 jaar ligt niet voor de hand.

Download het artikel ‘Knippen van dga-pensioen in de praktijk‘.

 

Bron: Accountant

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden