Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is dit door te geven bij de belastingdienst? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf doorgeven aan de belastingdienst. Doet u dit niet, dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek.

Als u een lening afsluit bij een bank of een andere financiële instelling, dan zijn zij verplicht om de gegevens over uw lening voor de eigen woning aan ons door te geven. U kunt een lening hebben afgesloten met een instelling of persoon die niet verplicht is ons gegevens aan te leveren. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: banken die niet in Nederland gevestigd zijn, of een familielid, of uw bv. Hebt u geld geleend bij iemand of een instelling die niet verplicht is om ons gegevens door te geven? Dan moet u ons zelf een aantal gegevens doorgeven. U geeft de gegevens door met het formulier Opgaaf lening eigen woning. U hebt hiervoor een DigiD nodig.

 

Bron: belastingdienst.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden