Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Let op als je handelt via internet!

Tot 30 oktober a.s. staat de consultatie open van het wetsvoorstel tot de implementatie van de EU-richtlijn voor elektronische handel. Intracommunautaire afstandsverkopen worden vanaf 1 januari 2021 belast in het land van bestemming. Daarbij komen de drempelbedragen te vervallen. Ondernemers zullen door deze nieuwe regels dus vaker dan nu btw-aangifte moeten doen in andere EU-lidstaten. Om de administratieve lasten hiervan voor ondernemers te beperken, wordt de MOSS-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen er dan voor kiezen om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat te voldoen.

Er geldt een uitzondering voor kleinere ondernemers die in één lidstaat zijn gevestigd en een totale grensoverschrijdende jaaromzet hebben van minder dan € 10.000. Zij blijven voor de afstandsverkopen btw-plichtig in hun eigen lidstaat. Maar er gaat meer veranderen. In het wetsvoorstel zijn onder meer ook de volgende wijzigingen opgenomen:

  • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer en verzending aan de consument geen btw geheven.
  • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22, die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.
  • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden