Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Let op! De ww premie wijzigt drastisch per 1-1-2020

Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW online gezet op rijksoverheid.nl. De WW-premies worden vanaf 2020 gedifferentieerd naar de aard van het contract. In het kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving voor de premiedifferentiatie WW. De meeste onderdelen van de in mei door de Eerste Kamer aangenomen Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), waaronder de premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

Aard van het contract
Met de nieuwe vorm van premiedifferentiatie WW is de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin de werkgever actief is. De aard van het contract – vast (voor onbepaalde tijd) of flexibel – is vanaf 2020 leidend voor de hoogte van de WW-premie. In geval van een vast contract betaalt de werkgever minder WW-premie. Zo worden werkgevers gestimuleerd om vaste contracten te bieden aan werknemers, is de gedachte. Om in aanmerking te komen voor de lage premie moet het gaan om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden