Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Loondoorbetalingsplicht niet naar een jaar

Kleinere organisaties moeten gewoon twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke werknemer. Dat volgt uit de antwoorden van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen over de begroting SZW 2014. CDA had er bij de minister op aangedrongen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar.

Bij ziekte moet een werkgever 104 weken lang het loon doorbetalen. Volgens CDA vormt dit een drempel voor kleine organisaties om personeel aan te nemen. In antwoord op vragen over de begroting SZW voor 2014 (pdf) heeft minister Asscher van SZW echter laten weten dat hij geen uitzondering maakt voor deze groep.

Loondoorbetalingsplicht beperkt instroom arbeidsongeschiktheidsregelingen

Volgens de minister heeft de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht – die zo’n tien jaar geleden is ingevoerd – ervoor gezorgd dat werkgevers veel meer zijn gaan investeren in het terugdringen van ziekteverzuim. Doordat werkgevers ook het tweede ziektejaar opdraaien voor het loon en de re-integratie van een werknemer, zijn er jaarlijks 13.000 minder mensen die instromen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De minister gaat wel onderzoeken tegen welke problemen werkgevers aanlopen bij de loondoorbetalingsplicht. In het laatste kwartaal van 2014 wordt de Tweede Kamer hierover verder geïnformeerd.

In tweede ziektejaar geen recht op minimumloon

Als werkgever moet u het loon van een zieke werknemer maximaal 104 weken lang doorbetalen. In het eerste ziektejaar moet de werknemer ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon krijgen (en in ieder geval het minimumloon). De loondoorbetaling is gebonden aan het maximumdagloon, dat per 1 januari 2014 € 197 bedraagt. In het tweede ziektejaar bent u niet verplicht om het loon aan te vullen tot het minimumloon.

 

Bron: Rendement.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden