Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Mogelijk heeft u onlangs een WOZ-beschikking voor het jaar 2018 ontvangen. Deze WOZ-beschikking bevat de WOZ-waarde van uw onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2017. Bent u het niet eens met deze waardebepaling, maak dan tijdig bezwaar.

De afgegeven beschikkingen worden niet alleen door de gemeente gebruikt voor de onroerendezaakbelasting, maar ook door de Belastingdienst. Zo zijn de beschikkingen relevant voor bijvoorbeeld verhuurderheffing, erfbelasting, schenkbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om bezwaar te maken. Maar let wel op dat u daarbij niet de bezwaartermijn laat verlopen; binnen zes weken na dagtekening van de beschikking moet het bezwaarschrift ingediend zijn.

Vanzelfsprekend helpt NAHV Accountants u graag bij het maken van bezwaar.

Bron: https://www.rb.nl/nieuws/bericht/1204/maak-tijdig-bezwaar-tegen-woz-beschikking

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden