Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Meeste gemeenten doof voor oproep lagere ozb ondernemers

MKB-Nederland noemt het ‘zeer teleurstellend’ dat slecht 51 gemeenten gehoor hebben gegeven aan de oproep van de ondernemersorganisatie om de ozb voor ondernemers komend jaar te verlagen of hooguit met de inflatie te laten stijgen.

MKB-Nederland heeft vlak voor de zomer alle Nederlandse gemeenten met dat verzoek aangeschreven, en eind september nog eens ter herinnering.

Het Zeeuwse Kapelle was de eerste gemeente die positief reageerde op de oproep. Na Kapelle hebben tot dusver nog vijftig andere gemeenten aan het verzoek gehoor gegeven, waaronder Den Haag.

De derde stad van Nederland verlaagt volgend jaar het ozb-tarief voor huurders van bedrijfspanden met een derde. Volgens Den Haag levert dit ondernemers een besparing tot 800 euro op.

MKB-Nederlandvoorzitter Michaël van Straalen is blij met de positieve reacties, maar het aantal vindt hij teleurstellend laag. “We gaan er nog één brief aan wijden, waarin we gemeenteraden en colleges van B&W nogmaals en met klem verzoeken aan onze oproep gehoor te geven.”

Volgens Van Straalen gebruiken lokale overheden mkb-bedrijven te vaak als melkkoe. “Maar het mag niet zo zijn dat gemeenten hun eigen gaten in de begroting dichten door de lasten voor bedrijven te verhogen, nu die het al zo moeilijk hebben.”

Het resultaat van de actie tot nu toe illustreert nog maar eens dat de huidige ozb-macronorm dringend moet worden vervangen door een micronorm, aldus Van Straalen. “Die macronorm geeft aan met hoeveel procent landelijk de ozb-opbrengst jaarlijks mag stijgen. In totaal, niet per gemeente. Dat helpt dus niks.”

“De macronorm zet individuele gemeenten absoluut niet aan om de hoogte van de ozb te beteugelen. Wij pleiten daarom met klem voor de invoering van een micronorm: die houdt in dat de ozb per individuele gemeente met niet meer dan het inflatiepercentage mag stijgen. Dat is veel eerlijker en effectiever.”

Eind november, als alle gemeentelijke begrotingsbehandelingen hebben plaatsgevonden, zal MKB-Nederland de definitieve stand van deze actie opmaken. De resultaten worden ook gedeeld met de minister van Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland houdt op haar website alle reacties van gemeenten bij.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden