Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Moet ik aangifte doen namens mijn stichting of vereniging?

Stichtingen en verenigingen kunnen met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals de btw (omzetbelasting), loonheffingen en vennootschapsbelasting. Het is belangrijk om te weten of u daarvoor aangifte moet doen namens uw stichting of vereniging.

VOOR WIE IS DEZE CHECK?
De check is bedoeld voor de volgende stichtingen en verenigingen:

  • stichtingen en verenigingen die nog geen aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting doen
  • stichtingen en verenigingen die geen omzetbelastingnummer hebben

De penningmeester van de stichting of vereniging kan de check het beste invullen.

WAT KUNT U MET DE CHECK?
Met deze check gaat u na of u een beoordeling aan moet vragen voor uw stichting of vereniging bij de Belastingdienst. Vraagt u een beoordeling aan? Dan vragen zij extra gegevens bij u op en gaan zij kijken of u namens uw stichting of vereniging aangifte moet doen voor de btw, loonheffingen of vennootschapsbelasting.

WAT HEBT U NODIG OM DE CHECK TE DOEN?
Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • uw inkomsten
  • uw winst
  • uw vergoedingen aan medewerkers en vrijwilligers

U doet de check altijd voor het lopende jaar. Soms moet u dan een inschatting maken. Kijk dan naar de gegevens van vorig jaar. Doe de check opnieuw zodra blijkt dat de inschatting niet klopt.

Vergeet niet de toelichtingen bij de vragen te lezen!
Deze ziet u wanneer u op het vraagteken achter de vraag klikt. Hebt u daarna nog vragen? Belt u dan met de Belastingdienst, team Stichtingen en Verenigingen op 088 – 154 40 46. Of neem gerust contact op met NAHV Accountants.

KLIK HIER OM DE CHECK TE DOEN

Bron: https://www.belastingdienst.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden