Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Niet periodiek verrekenen breekt op bij einde huwelijk

Stel, een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijksakte staat een periodiek verrekenbeding. Er is echter nooit verrekend tijdens het huwelijk. Dit blijkt in de praktijk vaak voor te komen. Die verrekening moet dan alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Op dat moment moet alsnog worden achterhaald welke vermogensbestanddelen (en vruchten daaruit) hadden moeten worden verrekend. Dat is een (vrijwel) ondoenlijke exercitie. Daarom wordt in de regelgeving een praktische oplossing geboden, maar ook daaraan zitten haken en ogen. Daadwerkelijk periodiek verrekenen is een beter alternatief.

De praktische oplossing houdt in dat het gehele, bij het einde van het huwelijk aanwezige vermogen geacht wordt voort te vloeien uit de vermogensbestanddelen die hadden moeten worden verrekend. De echtgenoten hebben dan bij echtscheiding (of overlijden) ieder recht op de helft van het gehele gemeenschappelijk geachte eindvermogen. Die verdeling kan weleens heel anders zijn dan die hen voor ogen stond met het verrekenbeding. Zeker als zij een andere verdeelsleutel met elkaar hebben afgesproken, bijvoorbeeld naar draagkracht. Of als zij hebben afgesproken dat niet alle vermogensbestanddelen onder het verrekenbeding vallen.

Uitgesloten vermogen

Vermogen dat vóór het huwelijk bestond en ook vermogen uit een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, blijven daarbij alleen buiten de verrekening als de echtgenoten aannemelijk kunnen maken dat een deel van het eindvermogen aan deze vermogensbestanddelen moet worden toegerekend. Overigens geldt de uitsluiting in beginsel weer niet voor de vermogensvermeerdering van die vermogensbestanddelen.

Tip

Echtgenoten kunnen vaak niet aannemelijk maken welke vermogensbestanddelen buiten de verrekening moeten blijven. Zorg er daarom voor dat echtgenoten die een periodiek verrekenbeding opnemen in hun huwelijkse voorwaarden, ook daadwerkelijk periodiek met elkaar verrekenen. Zo voorkomt u toepassing van de wettelijke regels voor verrekenbedingen.

Bovendien biedt de periodieke verrekening ook een mooie gelegenheid om de afspraken waar nodig aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of wensen.

Handig rekenmodel

U kunt voor de periodieke verrekening gebruikmaken van model E.092 in de Fiscount Modellenbank. Met dit rekenmodel kunt u een opstelling maken van het vermogen per huwelijkspartner. Daarbij kan rekening worden gehouden met een periodiek verrekenbeding, uitsluitingsclausule, overbedeling, etcetera. Daarnaast kan een berekening voor de jaarlijkse verrekening worden gemaakt evenals een eenvoudige vaststellingsovereenkomst.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4590/987/Niet-periodiek-verrekenen-breekt-op-bij-einde-huwelijk/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden