Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuw recht voor stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021

De regels in het Burgerlijk Wetboek voor stichtingen en verenigingen veranderen op 1 juli aanstaande. Sommige regels zijn meteen van toepassing en kunnen een wijziging van de statuten in de toekomst met zich meebrengen, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden en regelingen. Ook de aansprakelijkheidsregels wijzigen, maar het wettelijk bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur gaat alleen gelden voor stichtingen en verenigingen die Vpb-plichtig zijn en bij wet verplicht om een financiële verantwoording op te stellen, die gelijk(waardig) is aan een jaarrekening (Boek 2 BW). Dit zal in de praktijk weinig gevolgen hebben voor bestuurders van stichtingen en verenigingen.

Daarnaast zijn er regels op het gebied van tegenstrijdig belang: als een bestuurder of commissaris van een stichting of vereniging een tegenstrijdig belang heeft, mag deze persoon niet deelnemen aan besluitvorming binnen het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen. Voor de helderheid is het aan te bevelen om de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.

Tip
Bij de meeste stichtingen en verenigingen is de nieuwe wet reden om de statuten te wijzigen. Dat is dus ook een prima gelegenheid om nog eens scherp na te gaan in welke mate de destijds opgestelde statuten nog voldoende aansluiten bij de huidige organisatie. Ook kan het een goed moment zijn om te kijken naar de aansluiting van interne procedures en de vastlegging daarvan in reglementen en besluiten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden