Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe BV moet aangiften loonheffingen indienen

Een nieuwe BV die een natuurlijk persoon heeft als aandeelhouder, is altijd inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Een BV die vanaf 1 april 2018 is opgericht, ontvangt automatisch een loonheffingennummer en moet aangiften loonheffingen indienen.

De reden hiervoor is dat voor een persoon die een aanmerkelijk belang heeft en werkzaamheden voor de bv verricht, de gebruikelijkloonregeling geldt. Het gebruikelijk loon moet de BV aangeven in de aangifte loonheffingen.

Nihilaangifte
Als de BV een uitnodiging heeft ontvangen om aangifte loonheffingen te doen, moet u altijd een aangifte indienen. Als de BV geen gebruikelijk loon hoeft aan te geven, dient u een nihilaangifte in.

Boete
Dient u geen aangifte in terwijl de BV wel aangifteplicht heeft? Dan ontvangt de BV een aangifteverzuimboete.

Let op!
Neemt de BV werknemers in dienst die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen? Dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst.

Wat kunt u het beste doen?
In de praktijk hebben wij al verschillende keren meegemaakt dat een cliënt een boete heeft gekregen omdat de aangifte loonheffing niet tijdig was ingediend. Vervolgens vraagt de cliënt ons of wij bezwaar willen maken. Dit is eenvoudig te voorkomen. Zodra u een nieuwe BV opricht, neem dan vooraf contact met ons op. Samen met u zorgen wij er voor dat u aan alle regels voldoet.

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden