Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe openstellingsronde SDE+ 2019 voor o.a. zonnepanelen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt ook in 2019 weer opengesteld. Deze populaire regeling, die met name wordt aangevraagd door bedrijven die investeren in zonnepanelen, wordt ook dit jaar twee keer opengesteld (een voorjaars- en een najaarsronde). De voorjaarsronde gaat open van 12 maart t/m 4 april. Ook dit jaar is er sprake van een gefaseerde aanvraagsystematiek per ronde, waarbij de aanvraag op een strategisch moment moet worden ingediend. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden ingediend.

De regeling wordt vervolgens stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten, tot aan de fasegrens van respectievelijk € 0,11/kWh en € 0,13/kWh. Per openstellingsronde is er € 5 miljard beschikbaar; € 2 miljard minder dan de voorgaande jaren. De reden van de verlaging is dat de minister concurrentie tussen subsidiabele projecten wil bevorderen. Daarnaast is de verwachting dat de kostprijs van hernieuwbare energie de komende jaren verder kan dalen als gevolg van schaalvergroting en technische innovatie. Bij gelijkblijvende of stijgende energieprijzen is er daardoor minder subsidie benodigd om eenzelfde hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken. De subsidieregeling vergoedt namelijk het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie techniek.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden