Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe versie ‘Landelijke Landbouwnormen 2014’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de ‘Landelijke Landbouwnormen 2014’ gepubliceerd.

In deze versie zijn fouten hersteld. Er is het volgende aangepast:

â—¾ In ’tabel 4.4 Normbedragen opfokkosten vleesvarkens inclusief voerkosten’ zijn de bedragen inclusief btw vervangen door de juiste bedragen.
â—¾ In paragraaf 5.3, 3e alinea is in de laatste zin het aantal dagen aangepast.

Ook zijn in deze versie de inhoudsopgave en verwijzingen naar hoofdstukken, paragrafen, tabellen, voorbeeldberekeningen en bijlagen interactief gemaakt. Als u op een verwijzing klikt, springt u vanzelf naar dat onderdeel.

Deze versie is gepubliceerd op 30 januari 2015. Als u voor deze datum de bedragen uit tabel 4.4 hebt gebruikt in uw aangifte, moet u uw aangifte corrigeren met de juiste bedragen.

Zie ook: Landelijke Landbouwnormen 2014

Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/20150203_nieuwe_versie_ll14_gepubliceerd

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden