Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe wetgeving rond minimumloon en minimumvakantiebijslag

Per 1 januari 2018 zijn wijzigingen van kracht geworden rond zowel het wettelijk minimumloon als de minimumvakantietoeslag. De aanpassingen rond het minimumloon hebben gevolgen voor de grondslag waarop u de berekening van de vakantiebijslag baseert.

Aanpassing Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
Per 1 januari is de wetgeving rond minimumloon en minimumvakantiebijslag gewijzigd.

In de eerste plaats geldt de wet WMM voortaan niet alleen voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Ook andere personen die voor uw bedrijf werken via een overeenkomst kunnen recht hebben op zowel het wettelijk minimumloon als op de minimumvakantiebijslag.

De aanpassing heeft tot gevolg dat zowel het minimumloon als de vakantiebijslag worden berekend op basis van de tijd die daadwerkelijk is besteed, en niet op basis van de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de uitgevoerde arbeid.
Voor meerwerk (“overwerk”), uren dus die bovenop de in het bedrijf geldende normale arbeidsduur worden gewerkt, moet een werknemer minstens het wettelijk minimumloon ontvangen.

Deze wijzigingen brengen met zich mee, dat extra inkomen uit meerwerk – waarvoor dus ten minste het wettelijk minimumloon wordt betaald – ook meetelt bij het berekenen van de vakantiebijslag.

Bijzonderheden
Op de bovenstaande regels bestaan ook mogelijke uitzonderingen:

  • Dat deel van het loon dat boven het drievoud van het wettelijk minimumloon zit, telt in principe niet mee bij het berekenen van de vakantiebijslag, maar dit kan in de praktijk in contracten anders zijn afgesproken.
  • Ook kunnen in CAO’s of individuele overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt.
  • In alle gevallen dient minimaal 108% van het wettelijk minimumloon betaald te worden.

De WMM geldt voor alle werknemers die in Nederland werken en kan daarnaast ook van toepassing zijn voor Nederlandse werknemers die in het buitenland werken en in Nederland wonen.

Niet alleen maandsalaris als basis voor vakantiebijslag
Volgens de WMM wordt de vakantiebijslag niet alleen over het maandsalaris berekend, maar ook over andere delen van het inkomen. Vanaf 1 januari 2018 komt daar dus het overwerkloon bij. Evalueer daarom tijdig de grondslag die in uw bedrijf wordt gehanteerd voor de berekening van de vakantiebijslag en let daarbij op afspraken die zijn gemaakt in een eventuele CAO en in contracten met individuele werknemers.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels rond het wettelijk minimumloon en de berekening van de vakantiebijslag, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden