Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe Wwft uitgesteld

De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet gehaald. Een exacte nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De helpdesk van de NBA krijgt momenteel veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De wet had op 26 juni van kracht moeten zijn volgens EU-richtlijn 2015/849, maar het ministerie van Financiën bevestigt dat de ingangsdatum is uitgesteld. De NBA zegt de leden te informeren zodra er meer duidelijkheid is.

De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.

De wet gaat ook over het UBO-register, het register van uiteindelijke belanghebbenden. Het wetsvoorstel kon op dat punt rekenen op veel kritiek, omdat het de privacy van UBO’s zou schenden wegens het openbaar maken van bepaalde persoonsgegevens in het register. Daarbij zouden de administratieve lasten ook sterk stijgen. Critici wijzen er ook op dat de anti-witwasrichtlijn van de EU geen openbaar register voorschrijft. Het UBO-register is kort geleden geconsulteerd in een apart wetsvoorstel (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden).

De woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt dat de deadline niet is gehaald. “De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn vindt hoofdzakelijk plaats door middel van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Het concept wetsvoorstel dat hierin voorziet (het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) wordt naar verwachting nog voor de zomer ingediend bij de Raad van State. Beoogd wordt om het concept wetsvoorstel vervolgens kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot het UBO-register worden met een afzonderlijk wetsvoorstel geïmplementeerd, dat later zal worden behandeld, naar verwachting in de tweede helft van 2017.”

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2017/6/nieuwe-wwft-uitgesteld/

 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden