Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nog een pensioenfonds gaat mkb financieren

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een investeringsfonds van € 40 miljoen opgericht voor financiering van mkb-ondernemingen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u al vanaf 1 december 2014 financiering aanvragen bij het MKB Impulsfonds.

Nu banken het qua financiering voor het mkb laten afweten, tonen andere partijen zich bereid om kredieten te verstrekken. In het bericht ‘Pensioenfondsen stoppen geld in mkb-krediet’ las u al over pensioengeld als bron voor financiering, maar dat fonds is bedoeld voor leningen van minimaal € 10 miljoen. Het Pensioenfonds Detailhandel heeft het MKB Impulsfonds opgericht voor het mkb. Bij dit fonds kunt u kredieten aanvragen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen.

Altijd aanvragen met uw accountant of adviseur

U kunt niet op eigen houtje een aanvraag indienen mij het MKB Impulsfonds. Eén van de voorwaarden die het fonds stelt, is dat u altijd samen met uw accountant of bedrijfsadviseur de aanvraagprocedure doorloopt. U moet ook aan andere voorwaarden voldoen:

•    uw bv moet minimaal twee jaar bestaan;
•    u moet tenminste drie vaste werknemers hebben;
•    uw omzet moet tenminste € 600.000 zijn;
•    uw bv moet winstgevend zijn na aftrek van belastingen
•    u moet met een overtuigend ondernemingsplan komen.

Heeft u interesse in een krediet van het MKB Impulsfonds, dan kunt u al vanaf 1 december 2014 met ons een aanvraag indienen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden