Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Noodpakket voor mkb-ondernemers aangepast

Vanwege de aanhoudende crisis heeft het kabinet het noodpakket met steunmaatregelen voor mkb-ondernemers opnieuw aangepast. De NOW-regeling, TVL, en andere maatregelen zijn verlengd.

NOW-REGELING VAN JANUARI T/M MAART 2021
Volgens de NOW3 zou de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geleidelijk worden afgebouwd, in drie fasen van elk drie maanden. Nu heeft het kabinet echter aangegeven dat de voorwaarden in het tweede tijdvak, dat loopt van 1 januari t/m 31 maart 2021, gelijk zullen zijn aan het tijdvak van 1 oktober t/m 31 december 2020.

  • Net als in het laatste kwartaal van 2020 zal dus een verwacht omzetverlies van 20% voldoende zijn om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen. Uitgangspunt bij de toepassing van de NOW is het omzetbegrip volgens het jaarrekeningenrecht.
  • Het vergoedingspercentage blijft in deze periode 80% bedragen.
  • U mag als werkgever de loonsom in uw onderneming met maximaal 10% verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uiteindelijke vaststelling van de NOW-subsidie.
  • Tot en met 31 maart 2021 bedraagt het dagloon dat in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van de NOW-regeling twee keer het dagloon (met een maximum van € 9.538 per maand).
  • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten blijft 40%.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN VOOR MKB (TVL)
De belastingvrije tegemoetkoming voor mkb-ondernemers om hun vaste lasten te kunnen betalen (TVL) is verlengd tot halverwege 2021. Daarbij heeft het kabinet aangegeven dat voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 de regeling niet zal beperken tot de zwaarst getroffen sectoren.

  • De vereiste minimale omzetderving blijft in de periode t/m 31 maart 30%.
  • Het vergoedingspercentage zal hierbij 50% bedragen bij een omzetverlies van minimaal 30%, loopt op naar 60% bij een omzetverlies van ten minste 65%, en bedraagt 70% als uw onderneming een omzetverlies heeft van 100%.
  • De maximumvergoeding blijft € 90.000 per drie maanden. Voor horecaondernemers geldt bovendien een eenmalige subsidie van circa 2,75% van de gederfde omzet in verband met voorraad- en aanpassingskosten. De seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft in het eerste kwartaal van 2021 bestaan.

INKOMENSONDERSTEUNING VIA TOZO EN TONK
De Inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) is eerder verlengd tot en met 31 juni 2021. Het kabinet heeft de aangekondigde beperkte vermogenstoets uitgesteld tot 1 april 2021.

Zelfstandige ondernemers die veel opdrachten mislopen, en werknemers die door quarantaine inkomsten mislopen krijgen te maken met een inkomstenterugval. De gemeenten moeten in zulke gevallen extra hulp bieden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK). Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

UITSTEL VAN BETALING
Ondernemers die nog niet eerder uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen tot 1 april 2021. Heeft u eerder in 2020 al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Wilt u meer weten over vraagstukken die gevolgen hebben voor uw mkb-onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Update steunmaatregelen voor mkb – NOW-regeling, TVL, en meer | Deloitte

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden