Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

NOW 3 voor werkgevers in het mkb

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is opnieuw verlengd. De NOW 3 is per 1 oktober in werking getreden. De omvang van de subsidie wordt in de periode tot eind juni 2021 geleidelijk afgebouwd. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de NOW 3 voor werkgevers met een aanzienlijk omzetverlies.

NOW 3 VOOR WERKGEVERS IN HET MKB
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3), is op 9 oktober gepubliceerd in de Staatscourant en is per 1 oktober 2020 in werking getreden. De systematiek is grotendeels hetzelfde als die van de vorige steunpakketten voor werkgevers (NOW 1 en NOW 2).

Werkgevers kunnen dankzij deze regeling een deel van hun loonkosten vergoed krijgen (maximaal 80%) om de arbeidsmarkt te beschermen. Hoe groot de subsidie is hangt af van het omzetverlies van de onderneming. Hieronder volgt een korte samenvatting van NOW 3.

  • De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021, verdeeld in 3 NOW subsidieblokken van 3 maanden.
  • De omvang van de subsidie wordt geleidelijk afgebouwd. Tegelijkertijd biedt de NOW 3 ruimte om de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen als dit nodig wordt geacht, zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag.
  • In het NOW subsidieblok van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt de eis van minimaal 20% omzetverlies (aanvraag mogelijk van 16 november tot 13 december 2020). Na goedkeuring ontvangt de werkgever een voorschot van 80% in 3 termijnen. In dit subsidieblok is de vergoeding 80% van loonkosten bij een omzetverlies van 100% en het vrijstellingspercentage voor de loonsom 10%.
  • Bij het tweede NOW subsidieblok dat loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 geldt de eis van minimaal 30% omzetverlies (aanvraag mogelijk van 15 februari tot en met 14 maart 2021). In dit subsidieblok is de omvang van de subsidie 70% van de loonkosten bij een omzetverlies van 100% en het vrijstellingspercentage voor de loonsom 15%. 
  • Het derde, en tot nu toe laatst bekende, NOW subsidieblok dat loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt tevens de eis van minimaal 30% omzetverlies (aanvraag mogelijk van 17 mei tot en met 13 juni 2021). In dit subsidieblok is de omvang van de subsidie 60% van de loonkosten bij een omzetverlies van 100% en het vrijstellingspercentage voor de loonsom 20%. 
  • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
  • De werkgever moet zijn werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor het behoud van werk.
  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om een bijdrage te leveren aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt of van wie hij het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten.
  • De werkgever kan bedrijfseconomisch ontslag aanvragen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie. Bij NOW 1 en NOW 2 kreeg de werkgever een korting op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Het gewone ontslagrecht blijft wel gelden, dat houdt in dat de werkgever toestemming moet vragen bij het UWV of via de rechter om een werknemer te kunnen ontslaan en dat hij een transitievergoeding dient te betalen aan de werknemer. 
  • Er zijn geen aanvullende voorwaarden in de NOW 3 met betrekking tot het collectief ontslag. Wel dient de werkgever zich te conformeren aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag.

OVERZICHTSTABEL NOW 3

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden