Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Onderneming in BV-vorm in 2020 fiscaal vaak voordeliger dan een IB-onderneming

Ondernemers kunnen er voor kiezen om hun onderneming te drijven middels een IB-onderneming (denk hierbij aan de eenmanszaak, VOF of maatschap) dan wel een B.V. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm wordt vaak ingegeven door fiscale motieven. Door wetswijzigingen per 1 januari 2020 kan het zo zijn, dat uw huidige rechtsvorm fiscaal niet meer optimaal is.

Hoe wordt de winst bij een IB-onderneming en bij een B.V. in 2019 belast?
Wanneer er sprake is van een IB-onderneming wordt de winst belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Het tarief in de hoogste schijf in 2019 bedraagt 51,75%. De MKB-winstvrijstelling bedraagt in 2019 14%. Dit betekent dat gesteld kan worden dat de marginale belastingdruk voor een IB-ondernemer in de hoogste tariefschijf 44,5% (51,75% minus 14% daarvan) bedraagt. Wanneer de onderneming wordt gedreven middels B.V. welke een belastbare winst maakt van maximaal € 200.000, bedraagt de marginale belastingdruk slechts 39,25%.

Voorbeeld 1 (2019)

Echter door toepassing van diverse ondernemersfaciliteiten (die niet toegankelijk zijn voor ondernemingen welke zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting) en de tarieven in de lagere schijven voor de inkomstenbelasting was de keuze voor een IB-onderneming in veel gevallen desondanks vaak voordeliger.

Hoe wordt de winst bij een IB-onderneming en bij een BV belast in 2020?
Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt (conform de wetswijzigingen 2020) het hoogste tarief in box 1 49,5%. Daarnaast wordt de MKB-winstvrijstelling niet meer in aftrek gebracht tegen het hoogste tarief, maar tegen een lager tarief. Voor 2020 komt hierdoor de hoogste tariefschijf na MKB-vrijstelling uit op 46%. In latere jaren wordt het zelfs in aftrek gebracht tegen het laagste tarief, waardoor het voordeel van de MKB-vrijstelling verder afneemt. Dit betekent dat in 2020 de marginale belastingdruk voor een IB-ondernemer 43,06% is.

Voorbeeld 2 (2020)

*) Volgens tarieftabel
**) Bijtelling in verband met aftrekbeperking

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief in de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting verlaagd naar 16,5%. Het tarief in box 2 bedraagt in 2020 26,25%. Wanneer de onderneming in 2020 wordt gedreven door middel van een B.V. die een belastbare winst maakt van maximaal € 200.000, bedraagt de marginale belastingdruk 38,42%.

Voorbeeld 3 (2020)

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat de belastingdruk van ondernemingen die worden gedreven in de IB en in een BV-structuur fors uit elkaar beginnen te lopen. De uiteindelijke effectieve belastingdruk is niet alleen afhankelijk van de ondernemingswinst. De privésituatie van de desbetreffende cliënt is ook van belang voor bepaling van de effectieve belastingdruk. Uiteindelijk kan de fiscale positie in een BV-structuur nog worden geoptimaliseerd door middel van het vaststellen van het loon met inachtneming van de wet- en regelgeving omtrent het gebruikelijk loon.

IB-onderneming wordt fiscaal onaantrekkelijker ten opzichte van de B.V.
Daarnaast zijn er per 2020 nog een paar wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de IB-onderneming mogelijk fiscaal onaantrekkelijker wordt:

  • de zelfstandigenaftrek is versoberd;
  • andere ondernemersaftrekken zijn ook tegen een lager tarief aftrekbaar.

Wellicht kan het voordelig zijn om de huidige structuur van de onderneming te wijzigen, wat op verschillende manieren kan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Inbreng van de IB-onderneming in een B.V.-structuur (ruisend dan wel geruisloos of door middel van een activa/passiva transactie);
  • Omzetting van de VOF of maatschap in personal holdings en daaronder een werk-B.V.

Ook kan een wijziging van de ondernemingsstructuur een interessant moment zijn om een splitsing aan te brengen tussen het onroerend goed wat aanwezig is binnen de onderneming en de daadwerkelijke ondernemersactiviteiten.

Tot slot: waar ligt het omslagpunt?
Wanneer er sprake is van een belastbare winst van € 150.000 in 2020 ligt daar ongeveer het omslagpunt wanneer de IB-onderneming niet meer fiscaal aantrekkelijk is ten opzichte van de BV-structuur. Uiteindelijk is ook de hoogte van de toekenning van het loon en de privésituatie van de desbetreffende cliënt hierbij van belang.

Graag rekenen wij voor u uit wat gezien de wetswijzigingen voordeliger is, een IB-onderneming dan wel een B.V.. Overweegt u de ondernemingsstructuur te wijzigingen, of heeft u nog vragen over dit onderswerp, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bron: https://www.fiscaalconsult.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden