Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ontwikkelingen in de werkkostenregeling

Op 3 februari 2015 heeft de Belastingdienst in een webinar de toepassing van de werkkostenregeling op meerdere punten verduidelijk of in een ander daglicht geplaatst. Enkele van deze punten lichten wij eruit.

Ontwikkelingen werkkostenregeling
Op 3 februari 2015 heeft de Belastingdienst in een webinar de toepassing van de werkkostenregeling op meerdere punten verduidelijk of in een ander daglicht geplaatst. Enkele van deze punten lichten wij eruit.

Personeelsfeest en externe studiedag met afsluitend feest
Tijdens het webinar heeft de Belastingdienst aangegeven, dat het personeelsfeest na afloop van bijvoorbeeld een studiedag op zichzelf moet worden beoordeeld. Aangezien de Belastingdienst ervan uitgaat dat het personeelsfeest in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, is volgens de Belastingdienst een gerichte vrijstelling van toepassing op de kosten voor maaltijden, consumpties, verblijf en vervoer. Daarbij is wel nadrukkelijk gesteld dat kosten met een consumptief karakter (zoals een ingehuurde artiest) ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling moeten worden gebracht. Deze gedachtegang heeft de Belastingdienst blijkens het Handboek loonheffingen tot voor kort niet gevolgd.

Kantinemaaltijden
Voor kantinemaaltijden op de werkplek geldt een normbedrag van € 3,20. Vaak komen deze normbedragen niet overeen met de prijs die uw werknemer betaalt in de bedrijfskantine. Indien de prijs van de maaltijd voor de werknemer lager is dan het normbedrag, vormt het verschil loon, dat als eindheffingsbestanddeel kan worden aangewezen onder de werkkostenregeling.

Het is voor veel werkgevers in de praktijk administratief bewerkelijk om het juiste loonvoordeel met betrekking tot kantinemaaltijden te bepalen. Zo dient bijvoorbeeld het voordeel dat externen (bijvoorbeeld zzp’ers) genieten buiten beschouwing te worden gelaten. Inmiddels hebben wij verschillende afspraken gemaakt met de Belastingdienst teneinde hier op een praktische wijze mee om te gaan. U kunt hierbij denken aan afspraken om een gemiddeld aantal kantinemaaltijden te hanteren.

Vaste kostenvergoedingen
Indien u vanaf 1 januari 2015 een onbelaste vaste kostenvergoeding uitbetaalt, is vereist dat  deze kostenvergoeding naar aard en omvang is onderbouwd aan de hand van een kostenonderzoek. Dit kostenonderzoek is in beginsel vormvrij en zal als vuistregel ten minste 3 maanden in beslag nemen om een gedegen onderbouwing te kunnen vormen van de kosten. De Belastingdienst heeft nu goedgekeurd dat voor reeds op 1 januari 2015 bestaande vaste kostenvergoedingen geen nieuw onderzoek is vereist. Deze goedkeuring ziet op kostenvergoedingen die kunnen worden onderbouwd met intermediaire kosten en gericht vrijgestelde kosten.

Heeft u nog vragen hierover? Wij staan graag voor u klaar!

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/ontwikkelingen-in-de-werkkostenregeling.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden