Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Asscher komt met dit wetsvoorstel als onderdeel van zijn strijd tegen uitbuiting, verdringing en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers. Want werkgevers kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken werkgevers de sociale premies met deze constructies, die ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal waren. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

In de WAS staan naast de ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen:
Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Sommige werkgevers maken nu nog gebruik van deze constructie om zo minder belasting of sociale premies af te dragen.
De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken, bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.
Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Minister Asscher is verheugd dat deze wet nu in de Tweede Kamer ligt: ‘Voor gelijk werk moet gelijk loon worden betaald, of een werknemer nou uit Rotterdam of uit Roemenië komt. Dit principe mag niet met allerlei schimmige constructies worden omzeild. Met de drietrap van de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Arbeid en Zorg en nu de Wet aanpak schijnconstructies werken we hard aan een eerlijke en fatsoenlijke arbeidsmarkt’.

Oordeel Raad van State
De Raad van State wijst op de beperkte onderbouwing van het probleem. Minister Asscher erkent dat een exacte omvang van onderbetaling door schijnconstructies lastig te bepalen is. Maar de Inspectie SZW en werkgevers en werknemers in heel Nederland zien in de praktijk dat misstanden door schijnconstructies zich in grote mate voordoen op de arbeidsmarkt.

Verder is naar aanleiding van het advies van de Raad van State in het wetsvoorstel concreter omschreven wat opdrachtgevers moeten doen om onderbetaling te voorkomen. Om werknemers voldoende mogelijkheden te bieden om hun gelijk te halen is de WAS zo aangepast dat bij bijvoorbeeld een bouwproject, in eerste instantie de werkgever en diens opdrachtgever aansprakelijk zijn bij onderbetaling. Bij ernstige onderbetaling kan een werknemer na zes maanden de hoofdopdrachtgever aansprakelijk stellen.

Mocht u nadere vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/12/12/ook-opdrachtgevers-verantwoordelijk-voor-betalen-cao-loon.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden