Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Opname hyperlink op eigen website toegestaan

Het is toegestaan om een link op een website op te nemen die onmiddellijk doorverwijst naar een andere site, zonder toestemming vooraf van de auteursrechthouder. Voorwaarde daarbij is dat de inhoud van de link openbaar is. Staat de inhoud van de link bijvoorbeeld op een afgeschermd gedeelte van een site – en is deze dus niet vrij toegankelijk – dan wordt met de opname van de link een nieuw publiek bereikt. In dat geval is voor opname van de link wél eerst toestemming nodig van de auteursrechthouder, aldus het EU-Hof van Justitie.

Commentaar

Een Nederlandse uitspraak suggereert het tegengestelde; het is juist niet toegestaan om hyperlinks op te nemen op de eigen website. Het EU-Hof van Justitie geeft echter aan dat het lidstaten niet is toegestaan om aan de auteursrechthouders meer rechten toe te kennen dan hiervoor is aangegeven. Zolang de teksten vrij toegankelijk zijn, dus niet beperkt door abonnementen of lidmaatschappen en dergelijke, mag de link gewoon zonder toestemming van de auteursrechthouder worden opgenomen.

 

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden