Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Pensioen in eigen beheer, verandering in zicht!

Het pensioen in eigen beheer van de dga staat onder druk. Er komt nu een wetsvoorstel om het pensioen in eigen beheer met korting af te kopen of over te stappen naar een spaarvariant.

Het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder staat al enkele jaren onder druk. Op 1 juli jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om op Prinsjesdag met een wetsvoorstel te komen op basis waarvan de directeur-grootaandeelhouder het pensioen in eigen beheer met een korting kan afkopen of kan overstappen naar een zogeheten spaarvariant.

Problemen met pensioen in eigen beheer
Het probleem met het pensioen in eigen beheer is met name gelegen in het feit dat dat de waarde van de pensioenvoorziening op de balans van de vennootschap (de fiscale waarde) als gevolg van fiscale waarderingsregels een stuk lager is dan de werkelijke waarde van de pensioenvoorziening (de commerciële waarde). Dit heeft onder meer tot gevolg dat de directeur-grootaandeelhouder wordt beperkt in het uitkeren van dividenden. Bij het uitkeren van dividenden moeten namelijk de zogenoemde balanstest en uitkeringstest worden uitgevoerd en daarbij dient de hogere commerciële waarde van de voorziening in aanmerking te worden genomen.

Uitfasering pensioen in eigen beheer
Het Ministerie van Financiën werkt al langere tijd aan het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Verschillende alternatieven om het pensioen in eigen beheer af te schaffen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Na een lange periode van onduidelijkheid zal met het aangekondigde wetsvoorstel een start kunnen worden gemaakt met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

In het wetsvoorstel zullen twee varianten worden opgenomen waaruit de directeur-grootaandeelhouder een keuze kan maken. Voorafgaand aan deze keuze zal de directeur-grootaandeelhouder de commerciële hogere waarde van de pensioenvoorziening zonder heffing van belasting kunnen afstempelen naar de lagere fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Daarmee valt de dividendklem grotendeels weg.

Afkopen pensioen, spaarvariant óf alles laten zoals het nu is
Zodra de directeur-grootaandeelhouder fiscaal geruisloos heeft afgestempeld, kan hij samen met zijn BV ervoor kiezen om het pensioen af te kopen of over te stappen naar een spaarvariant.

De Staatssecretaris van Financiën heeft voorgesteld ook de afkoop van de pensioenvoorziening fiscaal te faciliteren. Over de afkoop van een pensioenvoorziening is de directeur-grootaandeelhouder normaal gesproken inkomstenbelasting en revisierente verschuldigd over het totale bedrag van de voorziening. De Staatssecretaris van Financiën heeft voorgesteld om bij een afkoop van de voorziening in het jaar 2017 34,5% van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening buiten de grondslag voor de heffing te houden.

  • In de jaren 2018 en 2019 is de afkoop van de pensioenvoorziening mogelijk tegen een korting van 25% respectievelijk 19,5% van de grondslag. In deze jaren is de directeur-grootaandeelhouder ook géén revisierente verschuldigd. Om anticipatie-effecten te voorkomen wordt daarbij uitgegaan van de balanswaarde per einde 2015.
  • Wanneer het niet wenselijk of mogelijk is om de pensioenvoorziening af te kopen, bestaat voor de directeur-grootaandeelhouder de mogelijkheid om over te stappen naar een zogeheten spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt tot de pensioendatum rente bijgeschreven, waarna gedurende een periode van 20 jaar een uitkering wordt genoten. Het pensioenvermogen blijft in dat geval beschikbaar voor de onderneming. Over de uitkering van het pensioen is de directeur-grootaandeelhouder inkomstenbelasting verschuldigd zodra de uitkeringen plaatsvinden.
  • Indien de directeur-grootaandeelhouder van geen van beide opties gebruik wenst te maken, bestaat overigens ook de mogelijkheid om alles te laten zoals het nu is of het pensioen premievrij te maken. Verdere opbouw kan dan niet plaatsvinden, maar de aanwezige aanspraken blijven op de huidige wijze bestaan (dus inclusief waarderingsverschillen en indexatie-verplichting). Het uitkeren van dividenden zal voor veel directeur-grootaandeelhouders dan wel een probleem blijven.

Wetvoorstel per 1 januari 2017 in werking
De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat het zijn streven is om de behandeling van het wetsvoorstel nog dit jaar af te ronden, zodat de regeling per 1 januari 2017 in werking kan treden. In zijn brief van 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris tevens het voornemen uitgesproken om de eerste schijf in de VPB te verlengen van € 200.000 naar € 250.000 in 2018 en uiteindelijk structureel naar € 350.000 in 2021. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om in de komende maanden met u mee te denken en te beoordelen of het wenselijk is om het pensioen af te kopen, over te stappen naar een spaarvariant of alles te laten zoals het nu is.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://deloitte.ctrl.nl/nl/actual/pensioen-in-eigen-beheer-verandering-in-zicht.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden