Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Pensioen regelen

Als u stopt met werken, krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd een basispensioen van de overheid. Als ondernemer kunt u naast het pensioen van de overheid (AOW) ook een extra pensioen opbouwen. Dit aanvullend pensioen moet u zelf regelen. Heeft u personeel? Het kan zijn dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemer extra pensioen opbouwt.

AOW VOOR ONDERNEMER
Als u in Nederland woont en werkt, bent u meestal verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). U betaalt premie voor de volksverzekeringen aan de Belastingdienst. Dit doet u met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dat betekent dat u vanaf uw AOW-leeftijd een basispensioen krijgt.

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van hoeveel jaar u verzekerd was voor de AOW. En of u alleen of samen met iemand woont. Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt en geen premie betaald? Dan was u niet verzekerd. Voor die periode krijgt u geen AOW-pensioen.

AOW VOOR UW WERKNEMER
U betaalt AOW-premie voor uw werknemer aan de Belastingdienst. U houdt hiervoor een deel van de premie in op het loon of de uitkering van uw werknemer. In sommige bedrijfstakken moet u ervoor zorgen dat uw werknemer een extra pensioen opbouwt. U moet dan een pensioenregeling aanbieden aan uw werknemers.

Heeft uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag u het arbeidscontract opzeggen. Uw werknemer mag ook blijven werken. Dat heeft gevolgen voor het betalen van premies en belasting.

EXTRA PENSIOEN REGELEN
De AOW van de overheid is een basisinkomen. Uw AOW-bedrag is waarschijnlijk lager dan uw inkomen als u werkt. U kunt daarom een extra pensioen regelen. In sommige situaties bent u verplicht een aanvullend pensioen te regelen bij het beroepspensioenfonds. Bijvoorbeeld als u in de gezondheidszorg of bij een havenbedrijf werkt.

PENSIOEN NA OVERLIJDEN
Heeft u een partner en komt u te overlijden? Dan heeft uw partner meestal recht op een nabestaandenpensioen. Uw partner krijgt dan een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

INFORMATIE OVER UW PENSIOEN
Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Mijnpensioenoverzicht.nl. Uw persoonlijke totaaloverzicht laat zien hoeveel pensioen u krijgt. Ook ziet u wat de gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://ondernemersplein.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden