Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Populaire subsidies en regelingen voor ondernemers

De overheid biedt verschillende subsidies en regelingen aan om ondernemers financieel te helpen. Vooral innovatieve en duurzame investeringen kunnen rekenen op veel (belasting)voordeel. Bent u benieuwd of u hier recht op hebt? Lees meer over zeven populaire subsidies en regelingen.

Kies je subsidie of regeling

 1. Lagere R&D-kosten met de WBSO
 2. Belastingvoordeel voor verduurzamen (MIA/Vamil)
 3. Investeringssteun voor energiebesparing (ISDE)
 4. Borgstelling voor MKB-bedrijven (BMKB)
 5. Lening voor innovatie
 6. Kennisvoucher voor innovatie (MIT)
 7. Vroegefasefinanciering (VFF)

1. Lagere R&D-kosten met de WBSO

De WBSO stimuleert innovatie binnen bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. Dit staat ook bekend als Research & Development. Denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een technisch nieuw product voor uw bedrijf.
De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven die u maakt voor de S&O-werkzaamheden. U krijgt daarvoor een WBSO-beschikking. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de WBSO of hoeveel fiscaal voordeel u kunt ontvangen? De Regelhulp WBSO helpt u op weg.

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR DE WBSO

 • Het gaat om de ontwikkeling van een technisch nieuw en fysiek product of productieproces. Software en technisch-wetenschappelijk onderzoek komen ook in aanmerking.
 • De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden of zijn nog bezig.
 • De werkzaamheden voer je in delen uit volgens een plan.

2. Belastingvoordeel voor verduurzamen (MIA/Vamil)

Vraag belastingvoordeel aan via de MIA en de Vamil. Dit zijn twee regelingen die vaak gecombineerd worden voor milieuvriendelijke investeringen.
Een gedeelte van de investering brengt u in mindering op uw fiscale winst. Met de Vamil bepaalt u zelf op welk moment dit gebeurt. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag.

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR DE MIA/VAMIL

 • De investering staat op de Milieulijst en voldoet aan alle eisen van deze lijst. De Milieulijst wordt elk jaar aangepast.
 • Het gaat om een nieuw product dat minimaal 2.500 euro kost.
 • U doet de aanvraag binnen drie maanden na de investering.

3. Investeringssteun voor energiebesparing (ISDE)

U kunt op allerlei manieren binnen uw bedrijf energie besparen en werken aan verduurzaming. Plaatst u een warmtepomp of zonneboiler? Met de ISDE krijgt u een deel van het investeringsbedrag terug. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort apparaat en van de energieprestaties. Voor een warmtepomp is de subsidie bijvoorbeeld minimaal 500 euro.

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR DE ISDE

 • U vraagt de subsidie aan voordat u het apparaat koopt.
 • U neemt het apparaat in gebruik binnen één jaar na de beslissing over de subsidieaanvraag.
 • U heeft niet eerder gebruikgemaakt van de ISDE. Voor het apparaat hebt u ook geen andere subsidie of regeling gebruikt, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

4. Borgstelling voor MKB-bedrijven (BMKB)

Wilt u geld lenen, maar heeft u te weinig onderpand om de lening rond te krijgen? Via de BMKB staat de overheid garant voor maximaal driekwart van uw lening. Hierdoor heeft de geldverstrekker meer zekerheid en kunt u meer lenen.

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR DE BMKB

 • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers.
 • Uw onderneming is niet actief in de volgende sectoren: vastgoedexploitatie, verzekeringen en financiering, land- en tuinbouw, visserij.
 • U moet een eenmalige provisie betalen over het verleende BMKB-krediet. Deze bedraagt minimaal 3,9% en maximaal 8,35%.

Vraagt u een lening aan als starter of is de lening bedoeld voor innovatie of verduurzaming? Dan zijn er extra gunstige voorwaarden.

5. Lening voor innovatie

Als u een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkelt met een positief marktperspectief en flinke technische risico’s, kunt u een innovatiekrediet aanvragen.

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR HET INNOVATIEKREDIET

 • U kunt maximaal 10 miljoen euro aanvragen en betaalt dit met rente terug.
 • U moet allerlei documenten aanleveren, die om veel voorbereidingswerk vragen. Denk bijvoorbeeld aan een bewijs waaruit blijkt dat uw product of dienst in de toekomst steeds minder technische en medische risico’s met zich meebrengt.
 • Na de aanvraag heeft u een intakegesprek met een RVO-adviseur. Hierna beoordeelt RVO, samen met een externe adviescommissie de aanvraag.

6. Kennisvoucher voor innovatie (MIT)

Heeft u een idee voor een nieuw product, productieproces of dienst, maar zelf niet de vakkennis om dit idee uit te voeren? Vraag dan een kennisvoucher aan via de subsidieregeling van de MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren). 

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR DE MIT

 • U besteedt de voucher van maximaal 9000 euro bij een kennisinstelling.
 • Met de kennisvoucher mag u maximaal 70% van de rekening van de kennisinstelling betalen. 
 • U dient uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in. 

7. Vroegefasefinanciering (VFF)

Banken geven vaak pas leningen als u een proof of concept hebt (een vereenvoudigde beschrijving van uw idee waarmee u aantoont dat het in de praktijk te gebruiken is). Als u nog geen proof of concept hebt, biedt de Vroegefasefinanciering (VFF) uitkomst. 

DRIE BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR HET VFF

 • De rente is hoog: 9,11% per 1 januari 2024.
 • U moet onder andere een beknopt ondernemingsplan (voor bestaande mkb-ondernemingen een vernieuwingsplan) en een intentieverklaring van een toekomstige investeerder aanleveren.
 • U moet aantonen dat u een MKB-er bent via de MKB-toets.

Bent u een ambitieuze starter of mkb’er in Groningen, Friesland, Drenthe of Flevoland en bestaat u minder dan vijf jaar? Heeft u een idee voor een product of dienst maar heeft u budget nodig om uw idee uit te werken? Vraag dan de VFF aan. Onderneemt u in een van de andere provincies? Dan kunt u deze lening aanvragen bij uw Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.

Meer subsidies voor ondernemers

Er bestaan meer zakelijke subsidies en fiscale regelingen voor ondernemers. Op Ondernemersplein vindt u een totaaloverzicht. Via de filters ontdekt u gemakkelijk óf u voor een subsidie in aanmerking komt en wanneer de subsidie geldig is.

Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden