Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Prijs van bankkrediet voor mkb verder omhoog door toename bijzonder beheer (FD)

De Nederlandse grootbanken verwachten dat de prijs voor krediet voor het midden- en kleinbedrijf nog verder omhooggaat. Daarnaast gaan banken strikter vasthouden aan de interne richtlijnen, waardoor ze een kredietaanvraag die buiten de normen valt, eerder afwijzen.

Banken gaan kosten doorberekenen van vollopen afdeling intensive care

Dat blijkt uit gesprekken met bankiers van ABN Amro, ING en Rabobank. Zij constateren dat een steeds groter deel van het mkb (bedrijven met een omzet tot € 100 mln) naar bijzonder beheer moet, de ‘intensive care’ van de bank. Tot een kwart van de mkb-relaties heeft deze speciale behandeling nodig.

Een bank moet zeker vier keer zoveel kapitaal aanhouden voor een probleemkrediet als voor een krediet met normaal risico. Deze voor banken relatief dure oplossing moet worden gecompenseerd.

‘Het bedrijfsleven is gewend geraakt aan goedkoop krediet’, zegt Pieter van Mierlo, die bij ABN Amro leiding geeft aan de afdeling Financial Restructuring & Recovery. ‘De prijs voor krediet zal omhooggaan. De kapitaalkosten en de risico-opslag zitten nog onvoldoende in de prijs verwerkt.’

ABN Amro denkt dat bedrijven momenteel te goedkoop uit zijn op twee- tot vijfjarige bankleningen. Als dit verschil moet worden ingelopen staat het mkb een forse prijsstijging te wachten.

Hoeveel de prijs van bankkrediet zal stijgen, hangt af van de risico-inschatting. Bij een volledige doorberekening van de risicokosten zou voor probleembedrijven die bij de intensive care terechtkomen de rente op kunnen lopen met 130 basispunten (1,3 procentpunt).

Ook Rabobank verwacht een prijsstijging van krediet. Paul Dirken, directeur bedrijven van Rabobank, zegt dat zijn bank nog op zoek is naar de juiste prijs. ‘Maar we hebben wel beter inzicht dan voorheen gekregen in de “pricing” per product. Vroeger was kruissubsidiëring acceptabel zolang het totaalresultaat voor de bank maar goed was. Nu doen we dat niet meer.’

Rob Wijman, hoofd Global Credit Restructuring van ING, doet geen voorspelling over de toekomstige prijzen voor bankkrediet. Maar hij wijst erop dat de kosten van de banken de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. De financiering van de bank is duurder geworden. ‘Daarnaast zijn vooral de risicokosten gestegen’, aldus Wijman.

‘In 2005 tot en met 2007 bedroegen de jaarlijkse risicokosten bij ING gemiddeld € 100 mln. Nu is dat gemiddeld € 2 mrd. Maar de doorberekening van deze hogere kosten gaat niet zo snel.’

De bankiers benadrukken dat het loket voor nieuwe kredieten nog steeds openstaat. Maar tegelijkertijd zijn de banken kritischer geworden bij de acceptatie. Van Mierlo van ABN Amro: ‘Vroeger was het soms te veel “u vraagt en wij leveren”. Banken kunnen daar niet meer in meegaan.’

De mkb-bedrijven zijn in toenemende mate van de Nederlandse grootbanken afhankelijk. Voor banken met onvoldoende schaalgrootte zijn de marges te laag en de risico’s relatief hoog. Voor buitenlandse banken is de mkb-markt dan ook onaantrekkelijk.

Copyright © Het Financieele Dagblad, 2013. fd.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden