Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Prinsjesdag 2021: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Het pakket Belastingplan 2022 zal naar verwachting versoepelingen in de loonheffingen bevatten in verband met de coronacrisis en regelingen om innovatie te stimuleren.

VERHOGING VRIJE RUIMTE
Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte voor 2020 en 2021 extra verhoogd naar 3% over de totale loonsom voor zover deze niet meer bedraagt dan € 400.000. Aanvankelijk had de regering het voornemen om voor 2022 de verhoging weer terug te draaien. Over de eerste € 400.000 aan loonsom zou de vrije ruimte dan 1,7% zijn. In verband met het voortzetten van steunpakket vanwege COVID-19 is aangekondigd dat het Belastingplan 2022 een verhoging van de vrije ruimte zal bevatten.

VRIJSTELLING VOOR THUISWERKKOSTENVERGOEDING
Vanwege de coronamaatregelen werken meer werknemers (vaker) thuis. Daardoor is het belang van de vergoeding voor thuiswerkkosten toegenomen. De wetgever erkent dit en wil daarom in het Belastingplan 2022 een nieuwe, gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor thuiswerkkosten opnemen.

AANDELENOPTIERECHTEN ALS LOON
Om innovatie te stimuleren wil de wetgever het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Nu is de hoofdregel dat bij toekenning van aandelenopties aan werknemers nog geen heffing plaatsvindt. Wanneer de werknemer zijn aandelenoptierecht uitoefent of vervreemdt, vindt in beginsel belastingheffing plaats over het bedrag dat hij daarmee heeft genoten. De wetgever wil het heffingsmoment bij uitoefening van een aandelenoptierecht verschuiven naar het moment waarop de aandelen, die de werknemer door de uitoefening verkrijgt, verhandelbaar zijn. In dat geval kunnen namelijk liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belastingen te voldoen. De wijziging zal naar verwachting te vinden zijn in het Belastingplan 2022.

MAKKELIJKER WBSO-FACILITEIT AANVRAGEN
De Wet Bevordering speur- en ontwikkelingswerk kan ondernemers en werkgevers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten bepaalde voordelen bieden. Daarbij valt te denken aan de S&O-afdrachtvermindering. Het demissionair kabinet heeft aangekondigd in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (OFM 2022) de aanvraagsystematiek van WBSO-faciliteiten te vereenvoudigen. Ook zal het wetsvoorstel OFM 2022 de wetgeving met betrekking tot de op te voeren kosten en uitgaven van S&O bij mededeling verduidelijken.

Heeft u nog vragen over een van deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.taxence.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden