Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Recente loonbelastingwijzigingen per 2020

Per 2020 gaan verschillende loonbelastingwijzigingen in. De grotere fiscale wijzigingen (zoals over de werkkostenregeling of over bijtelling van auto of fiets), vindt u hier. Deze komen met name uit het Belastingpakket 2020.

Andere belangrijke wijzigingen komen voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hiervoor verwijzen wij naar dit overzichtsartikel en naar het recente bericht over de administratieve voorwaarden voor de lage WW-premie, waarvoor werkgevers uitstel krijgen tot 1 april 2020.

Ook is conceptwetgeving gepubliceerd voor een minimumtarief van 16 euro voor zzp’er en een zelfstandigenverklaring. De planning is dat deze (zeer kritisch ontvangen) wetgeving in juli bij de Kamer wordt ingediend. De webmodule voor werkgevers is ook nog in ontwikkeling. Naast deze grotere wijzigingen en ontwikkelingen zijn er nog een aantal kleinere ontwikkelingen uit de afgelopen weken te melden. Deze zetten wij voor u op een rij in dit artikel.

Vereiste schriftelijke arbeidsovereenkomst lage WW-premie
Voor de lage WW-premie is vereist dat een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst (of een schriftelijk addendum) in de loonadministratie aanwezig is. Werkgevers hebben drie maanden uitstel gekregen om aan deze voorwaarde te voldoen.

Inmiddels heeft de Belastingdienst gecommuniceerd dat ook aan dit vereiste is voldaan als de werknemer via mail of in een HR-systeem akkoord is gegaan met de overeenkomst waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Reisbesluit binnen- en buitenland vervallen
Per 2020 zijn het reisbesluit binnenland en het reisbesluit buitenland vervallen in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In deze reisbesluiten zijn de kostenvergoedingen van ambtenaren op dienstreis geregeld.

In een loonheffingenbesluit was goedgekeurd dat werkgevers de vergoedingsregels ook mogen toepassen voor werknemers die in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis.

Op dit moment is onduidelijk of de vergoedingsregels nog steeds bij andere werknemers kunnen worden toegepast en wat de gevolgen zijn voor kostenvergoedingen die hierop zijn gebaseerd. Wij verwachten dat hier op korte termijn nog duidelijkheid over wordt gegeven.

Transitievergoeding – rekentool en mogelijkheid voorziening
De berekening van de transitievergoeding wijzigt per 2020. Om de transitievergoeding te berekenen bij een ontslag in 2020 is deze tool beschikbaar.

Vanaf 2020 moeten werkgevers bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding betalen. Wij wijzen erop dat hier onder voorwaarden een voorziening voor moet worden gevormd.

Dit geldt in de situatie dat het bij het aangaan van tijdelijke contracten (voor een groep werknemers in een vergelijkbare functie) al waarschijnlijk is dat deze niet zullen worden verlengd. Hierbij moet een percentage worden toegepast op de gehele populatie (dus geen inschatting per individuele werknemer).

Uurloongrens lage-inkomensvoordeel
De uurloongrens voor het lage-inkomensvoordeel is vastgesteld voor 2020. Het gemiddelde uurloon mag maximaal 10,29 euro en 12,87 euro bedragen. Het LIV bedraagt 0,51 euro per verloond uur en maximaal 1.000 euro per werknemer per jaar per 2020.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.pwc.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden