Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Rechtstreekse vrijwarende storting niet meer mogelijk

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de mogelijkheid om rechtstreeks vrijwarend te storten bij de Belastingdienst. De Leidraad Invordering 2008 wordt daartoe op dit punt aangepast.

Ondernemers die werk uitbesteden aan onderaannemers, of die werknemers van derden inlenen, kunnen zichzelf door middel van rechtstreekste storting bij de Belastingdienst nu nog vrijwaren van ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid kan zich voordoen als de (onder)aannemer of de uitlener de verschuldigde loonheffingen voor het aangenomen werk of het uitgeleende personeel, niet voldoet. Rechtstreekse storting was een alternatief voor het gebruik van een geblokkeerde rekening (G-rekening). Beschikte de onderaannemer of de uitlener niet over een G-rekening, dan kon de aannemer of inlener toch vrijwarend betalen door een deel van het factuurbedrag direct te betalen aan de Belastingdienst.

Het handmatige werk dat samenhangt met deze zogenoemde WKA-depots is volgens de staatssecretaris echter niet langer wenselijk. Ook is de juridische status van de WKA-depots onduidelijk. Daarom worden deze depots per 1 januari 2016 opgeheven. Bedragen die per 31 december 2015 op de WKA-depots staan, worden nog wel volgens de op dat moment geldende regels afgewikkeld.
Inleners en aannemers kunnen vanaf 1 januari 2016 alleen nog vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid verkrijgen door een deel van de factuursom te storten op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer. De afschaffing van de WKA-depots hangt samen met de invoering van een deels geautomatiseerde G-rekening per 1 januari 2016.

Laat altijd een tweede lezing verzorgen door NAHV Accountants op de door u opgestelde overeenkomsten. Dit om latere onverwachte verrassingen te voorkomen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/rechtstreekse-vrijwarende-storting-bij-belastingdienst-vervalt-per-1-januari-2016.html#

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden